Home

3de Vermaning


Yazdır

O mijn ongeduldige ego! Is het verstandig om de geleverde inspanningen tijdens Godsdienstoefeningen, moeiten gedurende gebeden en vermoeienissen onder calamiteiten van verstreken dagen vandaag de dag te gedenken en daardoor te treuren? Is het bovendien verstandig om vandaag de Godsdienstoefeningen, gebeden en calamiteiten van aankomende dagen in ogenschouw te nemen en je geduld te verliezen?

Vanwege je ongeduld ben je te vergelijken met een commandant die in de volgende toestand verkeert: hoewel vijandelijke troepen tegenover de rechterflank van de commandant hem verse kracht boden door zich volledig bij die flank aan te sluiten, zond hij alsnog een aanzienlijke kracht vanuit het centrum naar zijn rechterflank. Zodoende verzwakte hij het centrum. Hoewel er daarnaast geen spoor van vijandelijke troepen te bekennen waren tegenover zijn linkerflank, zond hij ook een aanzienlijke kracht naar die flank en gaf een vuursein. Bijgevolg was het centrum totaal weerloos, waarna de vijand dit bemerkte, het centrum bestormde en het volledig verwoestte.

Waarlijk, jij bent te vergelijken met een dergelijke commandant. Want de vermoeienissen van verstreken dagen zijn vandaag veranderd in genade. Het leed is verdwenen, genot is gebleven. Je inspanningen zijn omgezet in giften. Al je moeiten zijn omgevormd tot zegeningen. Aldus hoort men niet zat te worden van dergelijke aspecten, maar er juist nieuwe inspiratie, frisse voldoening en sterke motivatie uit op te doen om voort te gaan. Wat betreft de aankomende dagen: aangezien deze nog niet zijn aangebroken, is degene die thans moe wordt van de gedachte aan die dagen en er zat door raakt, net zo belachelijk bezig als iemand die vandaag schreeuwt en krijst door aan de honger en dorst te denken waaraan men de aankomende dagen meent te zullen lijden.

Aangezien de realiteit zo is, behoort een bezitter van een verstand zich slechts te concentreren op de huidige dag wat betreft Godsdienstoefeningen. Onthoud dat jij je ene uur besteedt aan een degelijke, fijne en verheven dienst die uiterst lonend en nauwelijks energievergend is. Op dat moment zal je zure lusteloosheid omslaan in een zoete gedrevenheid.

Voorwaar, o mijn ongeduldige ego! Er zijn jou drie vormen van geduld voorgeschreven: de ene vorm dien je toe te passen bij volgzaamheid, de andere bij calamiteiten en de laatste dien je te hanteren tegen zonden. Indien je verstandig bent, laat je dan leiden door de waarheid die in deze derde vermaning verwerkt is. Zeg: “O Geduldige”(1) en belaad je schouders met de drie vormen van geduld. Als jij de kracht van geduld die de Hoogste Gerechtigde jou geschonken heeft niet verbrast op het verkeerde pad, dan zal die voldoende zijn om elke moeite en calamiteit te kunnen weerstaan. Blijf dus volharden met die kracht.