Home

5de Vermaning


Yazdır

O mijn aardsgezinde ego! Ontstaan de lusteloosheden in je Godsdienstoefeningen en de gebreken in je gebeden door de overvloedigheid van aardse activiteiten? Of kom je in tijdgebrek omdat de bezorgdheid voor je inkomsten je bezighoudt? Ben je slechts voor de aarde geschapen en spendeer je daarom al je tijd aan haar? Je bent er van op de hoogte dat jij alle diersoorten wat capaciteiten betreft overtreft, maar als het aankomt op de benodigde kracht voor het vergaren van wereldse levensbehoeften kun je nog niet op tegen een mus. Kun je hieruit niet concluderen dat je werkelijke taak niet bestaat uit het zwoegen als een dier, maar uit het werken voor een waar en eeuwig leven als een waarlijk mens?

Daarnaast bestaan aardse activiteiten waar jij je onnodig druk om maakt en door laat meeslepen grotendeels uit zinloze zaken waar jij niets mee te maken hebt. Fundamentele bezigheden laat je achterwege terwijl je tijd verkwist aan overbodige informatie alsof je nog duizend jaar te leven hebt. Je kostbare tijd laat je verloren gaan aan zaken zoals “hoe zullen de ringen rondom Saturnus er uitzien?” of “hoeveel kippen leven er in Amerika?” Zodoende denk je zogenaamd expert te kunnen worden op gebied van kosmografie of statistiek.

Mocht je het volgende beweren: “Hetgeen mij van gebeden en Godsdienstoefeningen weerhoudt en vermoeienis bezorgt, bestaat niet uit zulke zinloze zaken, maar uit zaken die noodzakelijk zijn voor mijn inkomen.” Dan heb ik jou het volgende te melden:

Stel dat jij ergens voor een dagloon van honderd euro arbeid verricht en iemand jou benadert met het volgende voorstel: “Kom even met mij mee, dan laat ik je een plek zien waar je in tien minuten een juweel en smaragd ter waarde van honderdduizend euro kunt opgraven.” Als jij daar vervolgens als volgt op reageert: “Nee, ik kom niet, want anders verlies ik tien euro van mijn dagloon en daalt mijn inkomen” dan begrijp je uiteraard hoe absurd dat excuus is. Evenzo werk jij bijvoorbeeld in je tuin voor je inkomen. Als jij de geboden gebeden nalaat, zullen alle vruchten van je geleverde arbeid slechts beperkt blijven tot een aards, waardeloos en ongezegend inkomen. Als jij tijdens rust en onderbreking je tijd aan het gebed benuttigt – waarin ontspanning voor de ziel en rust voor het hart schuilt – dan zul je naast een gezegend aards inkomen, twee geestelijke bronnen behalen die jou zullen voorzien in je benodigdheden en behoeften voor het hiernamaals.

De eerste bron: met de juiste intentie zal jou een aandeel toekomen van alle verheerlijkingen die de door jou verzorgde florerende en vruchtgevende planten en bomen verrichten.

De tweede bron: alles wat uit de oogst van je tuin geconsumeerd wordt, ongeacht door mens, dier, koe, mug, klant of dief, zal voor jou als een donatie gelden. Echter, daarop rust wel de voorwaarde dat jij alles namens de Ware Onderhouder gebruikt binnen zijn toegestane grenzen en jezelf als distributeur ziet die Zijn bezittingen aan Zijn schepselen uitdeelt.

Voorwaar, kijk hoeveel verlies een verwaarlozer van gebeden lijdt en wat voor geweldig fortuin hij misloopt. Tevens worden hem die twee uiterst motiverende en inspirerende vruchten en bronnen onthouden, waarna hij uiteindelijk failliet zal gaan. Bovendien zal tuinieren op den duur vervelen en vermoeienis bezorgen naarmate men ouder wordt. Gedachten als “Waar heb ik het voor nodig? Ik sta op het punt om de wereld te verlaten, waarom zou ik mezelf nog afmatten?” zullen in hem opkomen en luiheid in hem opwekken. Een praktiserende gelovige zal echter het volgende zeggen: “Ik zal meer energie besteden aan Godsdienstoefeningen en geoorloofde werkzaamheden, opdat het licht in mijn graf stralender schijnt en mijn onderhoud voor het hiernamaals toeneemt.”

Tot slot: o ego! Weet dat de dag van gisteren nu buiten je bereik is. Bovendien bezit jij geen garantiebewijs dat jou morgen verzekert. Aldus dien je de huidige dag als je ware leefmoment te beschouwen. Werp minstens een uur van je dag in de schatkist die voor het hiernamaals – als een reservefonds – geopend is door dat uur in de moskee of op een bidkleed te benutten.

Zowel voor jou als voor iedereen dient iedere nieuwe dag weer als een deur naar een nieuwe wereld. Als jij het gebed niet verricht, dan zal je wereld op die dag in duisternis en ellende vergaan, en in de parallelle wereld zal die tegen jou getuigen. Immers, naast de zichtbare wereld bezit iedereen een persoonlijke wereld. De gesteldheid van die wereld is afhankelijk van het hart en de handelingen van de desbetreffende.

Bijvoorbeeld, de wijze waarop een koninklijk paleis wordt afgespiegeld, is afhankelijk van de spiegel. Als de spiegel zwart is, zal het paleis zwart worden gereflecteerd; als die rood is, zal het rood worden weerspiegeld. Tevens is de stand van de spiegel van belang. Als de spiegel goed staat, zal het paleis correct worden afgebeeld; staat die krom, dan zal het paleis wanstaltig worden weergegeven. Zoals de elegantste objecten woest kunnen worden weerspiegeld, kun jij je eigen wereld vormgeven met je hart, verstand, handelingen en wil. Jij kunt je wereld in je voor- of nadeel laten getuigen. Als jij het gebed verricht en jezelf via het gebed wendt tot de Majestueuze Kunstenaar(1) van die wereld, dan zal de van jou afhankelijke wereld plotseling beginnen te schijnen. Het gebed zal dan als het ware dienen als een elektrische lamp, je intentie als de druk op de knop, waardoor de duisternissen van die wereld verdwijnen en zichtbaar wordt dat veranderingen en bewegingen in die ordeloze wereld vol chaos en ellende, feitelijk onderhevig zijn aan een diepzinnige orde en geschreven staan in een betekenisvol machtsboek. Uit het stralende vers (2)     اَللهُ نوُرُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ  zal licht over je hart sprankelen. Dankzij de weerspiegeling van dat licht zal je wereld van die dag schijnen en stralend in je voordeel getuigen. En zeg nimmer: “Wat stelt mijn gebed voor in vergelijking met het ware gebed dat u beschrijft”, want zowel een dadelpit als een dadelboom geven beiden hun boomsoort weer. Er schuilt slechts verschil in de inhoud en de details. Ook al vernemen wij het niet, simpele mensen zoals jij en ik bezitten, net als het gebed van een hoge heilige, een aandeel van dat licht. Deze werkelijkheid bevat een groot geheim, al is men zich er niet van bewust. Echter, de mate van verlichting en ontplooiing verschilt naargelang iemands niveau. Zoals er vele fases zijn tussen de vorming van dadelpit tot dadelboom, kunnen de fases in gebeden zelfs meer in aantal zijn. De kern van dat ware licht bevindt zich echter in elke fase.

(3)  اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِمّْ عَ مَنْ قَالَ “اَصَّلٰوةُ عِمَادُ الدّٖينِ” وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖٓ اَجْمَعٖينَ