Home | Geloof in Allah

Aangezien ALLAH dichterbij ons is dan onze slagaderen, hoe kunnen we dan het benaderen van ALLAH interpreteren?


Yazdır
Antwoord: 

De uitdrukkingen “dichterbij” en “benaderen” zoals omschreven in de vraagstelling hebben niets te maken met afstand en ruimte. Het dichtbij Zijn van ALLAH houdt onder andere in dat Hij alle behoeftes voorziet, dat elke functie van een cel wordt uitgevoerd middels Zijn kennis en macht, dat Hij Genadiger is jegens een mens dan hijzelf, etc. Het benaderen van ALLAH houdt in dat een mens zich begeeft op het pad waar de tevredenheid van ALLAH zich bevindt. De ontwikkeling van geloof, het opdoen van kennis en oprechtheid binnen daden zijn middelen om ALLAH te benaderen.

Uitdrukkingen zoals ver, dichtbij, het verleden of de toekomst hebben betrekking op tijd en plaats. Schepselen die uit materie bestaan en een plaats innemen hebben betrekking met afstand. ALLAH die betrekking heeft met materie noch plaats staat dichterbij schepselen dan hun zielen.

Ver, dichtbij, verledentijd en toekomst zijn uitdrukkingen die gaan over tijd en ruimte. Materie en schepsels die ruimte innemen zijn tot elkaar op een bepaalde afstand. Allah, ver boven materie en ruimte, is overal in de ruimte nog dichter bij de zielen van de schepselen dan de schepselen zelf. Zodoende, Allah die niet gebonden is aan tijd is nog dichter bij de zielen van de schepselen die wel gebonden zijn aan tijd.

De afstand tussen Allah en de schepselen en andersom is niet met de maatstaven van tijd en ruimte af te meten.

Bijvoorbeeld: een lezer staat dichter bij een boek dat hij leest dan het boek zelf. Het boek is niet op de hoogte van wat in hem geschreven staat, maar de lezer wel. Het boek staat ver van de lezer, want hij kent, ziet en begrijpt de lezer niet.

Een woord op de eerste pagina van een boek staat dichtbij een woord dat zich op de tweede pagina bevindt. Echter staat het woord op de eerste pagina verder van het woord dat zich op de laatste pagina bevindt. De schrijver van het boek daarentegen kent het boek en voor hem is er geen afstand tussen die woorden. Alle woorden bevinden zich in zijn kennis en zijn niet afhankelijk van afstand.

De uitdrukkingen afstand en nabijheid worden ook in een Hadith’i Qoedsî als volgt omschreven: “met extra gebeden nadert Mijn dienaar Mij.” Deze overlevering onderwijst ons dat het een spirituele nadering is. Extra gebeden zijn de gebeden, bezinningen, steun en dankbetuigingen, na uitvoering van verplichte gebeden, met de intentie om dichter bij zijn Heer te komen, zijn hart te verrijken en zijn leven op pad van de tevredenheid van ALLAH spenderen.

Een dergelijke dienaar verlegt spirituele grenzen en komt dichterbij Zijn heer.

Stel een grote geleerde voor. Zijn studenten bevinden zich allen in dezelfde leerschool en krijgen allen les van hem.Een pasbegonnen student zal vanwege zijn beperkte kennis, ondanks de nabijheid van zijn docent, een afstand waarnemen. Het begrijpen van zijn docent zorgt voor de afstand. Naarmate tijd verstrijkt en de student onderwezen wordt door zijn docent, zal de afstand afnemen, de respect en bewondering voor zijn docent zal toenemen.

De geleerde daarentegen staat in elke fase van zijn leerling, dichtbij hem. Hij onderwijst zijn leerling en zorgt voor zijn ontwikkeling. Afstand heeft hier slechts betrekking op de leerling, niet op de docent. Bij een onvolmaakte persoon die discipel wordt van een volmaakte heilige is het net zo. Hoe verder de discipel zich spiritueel ontwikkelt, des te meer hij kan profiteren van de spirituele wereld van die heilige. Die heilige staat daarentegen te allen tijde dichtbij zijn discipel door elke spirituele fase van zijn discipel te volgen. Afstand geldt voor de discipel, niet voor de heilige.

Als we van de voorbeelden naar de werkelijkheid gaan, zien we dat ALLAH dichterbij Zijn dienaar staat dan de ziel van Zijn dienaar door onophoudelijk zijn spirituele en materiële wereld op te voeden. Een dienaar daarentegen, met zijn begrensde attributen en tekortkomende kwaliteiten, staat ver van het begrijpen van ALLAH, Bezitter van eindeloze en onbegrensde attributen.

 

Share this