Home | Mensenrechten

Is er gelijkheid tussen vrouwen en mannen?


Antwoord: 

Het is moeilijk om deze vraag onmiddellijk met "ja" of "nee" te beantwoorden. Omdat de vraag in deze toestand niet duidelijk genoeg is, hoort deze vraag met een andere vraag geformuleerd te worden.  Zoals "Waar, in welke context en op wat voor wijze?" Als het betrekking heeft met "juridische aspecten", dan kunnen we met "ja" antwoorden. 

Als het “over het algemeen” gevraagd wordt, dan zal het niet nodig zijn om deze vraag te beantwoorden. Het antwoord bevindt zich immers in de vraag. Aangezien er sprake is van twee geslachten, hoe kan men dan spreken over absolute gelijkheid?

Zoals er posities bestaan waarin mannen en vrouwen gelijk zijn, zijn er ook posities waarin vrouwen zowel de mannen kunnen voorbijstreven als niet passeren. Van hieruit is het onmogelijk om deze kwestie op te lossen door slechts één onderwerp te analyseren.

Als het volgende wordt gevraagd “bestaat er een niveauverschil tussen een man en een vrouw qua goedheid of hoogwaardigheid?” Kunnen we het volgende stellen: Er is een verschil tussen heerschappij, hoogwaardigheid en kwaliteit. Qua kwaliteit of hoogwaardigheid kan er weinig gezegd worden, aangezien zowel een man als vrouw een dienaar is van ALLAH. Slechts degene die bij ALLAH geliefder is, bevat meer kwaliteit en hoogwaardigheid; hierin wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen man en vrouw. Hij of zij die ALLAH meer lief heeft, bevat meer waarde.

Wanneer we kijken naar de Koran, de leidraad van ALLAH, zien we dat ALLAH de waarde die Hij geeft aan de mens, afhankelijk is van zijn of haar Godsvrees en niet van het geslacht. Degene met de meeste Godsvrees, staat dichterbij ALLAH; de maatstaaf voor superioriteit is dus Godsvrees (Taqwa).

Wat houdt Godsvrees (Taqwa) in? In het kort kunnen we zeggen dat Godsvrees het volgende inhoudt: ALLAH vrezen, zondes vermijden, en jezelf weerhouden van handelingen, houdingen, toestanden en woorden Die Hem ontevreden stellen. God’s tevredenheid winnen als hoofddoel zien en vrezen die te verliezen. Degene die deze principes als leidraad voor zichzelf neemt en er naar handelt, is de superieure persoon; op dit punt wordt er geen waarde gehecht aan het geslacht.

Als er gesproken wordt over Godsvrees, schieten (oprechte) vrome daden te binnen, ofwel het verrichten van positieve en deugdelijke handelingen. Ook hier is er geen sprake van het geslacht. Bijvoorbeeld, als er tien zegeningen worden geschonken aan elk letter dat gelezen wordt uit de Koran, dan geldt dit voor iedereen die de Koran reciteert. Of het een vrouw is of man, maakt in dit geval niet uit; een ieder verdient tien zegeningen per gereciteerde letter.

We kunnen het gestelde vraag vanuit het psychologische aspect bekijken en behandelen: “Is er een verschil tussen mannen en vrouwen vanuit de psychologische invalshoek?”

Op deze vraag kunnen we “absoluut” zeggen zonder enige aarzeling. Psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen zijn vanaf de jeugdjaren zichtbaar. De verschillende interesses die zij tonen middels het speelgoed dat zij kiezen, is een bewijs voor dit verschil.

Naarmate ze ouder worden, zien we meer verschillen verschijnen, zoals het verschil in gespreksonderwerpen. Mannen onder elkaar praten vaak over sport, zaken, politiek en dergelijke, vrouwen daarentegen hebben het meer over mode, hun uiterlijk, kleren etc.

Qua vaardigheden zien we ook een verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn vaak gevorderd in regelingen en redeneringen, vrouwen in nabootsing en memoriseren. Bijvoorbeeld, een man doet de constructie van een architectuur, de vrouw verricht de versieringen en decoreert het met details.

De aard van de man staat opener voor de buitenwereld, zijn zachtaardigheid echter wordt overtroffen door die van een vrouw. Een man bevat meer ondernemingsvaardigheden, een vrouw is meer ingetrokken. Het grote voordeel hierin is de behoedzaamheid die ze zal koesteren voor haar huis en haar kinderen.

De zwaktes van beide geslachten tonen ook verschillen. Mannen hebben vaak last van dominantie en onderdrukking, vrouwen hebben weer vaak last van vertoondrang en aandacht. Ook zijn vrouwen vaak meer verbonden met materie.

De meest opvallende eigenschap van vrouwen is hun gevoeligheid. De vrouw raakt sneller beïnvloed door haar omgeving. Hierdoor kan ze sneller overtuigd raken en misleid worden dan een man.

De vrouwelijke intuïtie is veel krachtiger dan die van een man. Zij heeft meer behoefte aan variatie en staat meer open voor nieuwigheden en spanning. De lichaamsgrootte, energie en kracht van mannen overtreffen die van vrouwen. Als gevolg daarvan wordt er bij vrouwen een grotere behoefte aan bescherming vernomen. Echter zorgt dit gevoel voor een minderwaardigheidscomplex bij sommige vrouwen; vaak wordt er een mannelijk complex terug gezien bij dergelijke gevallen. Vergeleken met de man, is een vrouw vaak meer gebonden met haar man en is trouwer ingesteld.

Een vrouw hoort met dit psychologie perspectief gewaardeerd te worden; er hoort niet gewerkt te worden aan haar vermannelijking maar aan haar ontwikkeling tot het worden van een volmaakte vrouw.

Laten we een oog om ons heen werpen. We zien een voortreffelijke geschiktheid tussen de lichamen en zielen van alle schepselen. Als de ziel van een hert wordt gestopt in het lichaam van een leeuw en vervolgens gedwongen wordt zich leeuwachtig te gedragen, zal de lieftallige ziel als eerst worden geschaad. Met elke brul zal een deel van haar schoonheid vergaan. Door te zeggen dat een vrouw gelijk staat aan een man, de vrouw dwingen zich te gedragen als een man, doet als eerst de vrouw schaden.

De overvloedige opzettelijke activiteiten omtrent dergelijke denkwijzen hebben enigszins niets doen veranderen. Bouwend op de volgende standaard: “Er wordt volgens de meerderheid geoordeeld.” Kunnen we het volgende zeggen: ondanks de belachelijke activiteiten omtrent het overbruggen van de verschillen in de aard van een man en vrouw, blijven de meerderheid van de vrouwen bediendes in plaats van gezaghebbers, stewardessen in plaats van piloten, werksters in plaats van leidinggevenden etc, want de aard van de mens kan niet veranderd worden.

Helaas hebben wij de vrouw niet op haar waardige plek kunnen plaatsen. Of we hebben haar het gevoel gegeven dat haar onderhoud afhankelijk is van de man en hebben haar onrecht aangedaan, of we hebben haar de gelegenheid gegeven om zich te losbandig te gedragen, waardoor zij de drang kreeg om zich mannelijk te gedragen en hebben we haar bedorven.

Share this