Home | Het leven

Hoe hoort een moslim te kijken naar bezittingen en rijkdom?


Antwoord: 

Rijk worden is toegestaan en voor elk moslim zijn de wegen die er op een Halal wijze naartoe leiden open. Er is echter geen reden om je ziel te laden lijden door middel van stress of vijandigheid jegens je bezit wanneer de verwachte uitkomst van je inspanningen niet behaald wordt. Rust vind je door tevredenheid over hetgeen wat voor jou is voorbestemd. Dat rijkdom geluk brengt is betwijvelend, maar dat ontevredenheid je rust verstoord staat vast.

Om niet in dergelijke toestand te verkeren, hoort er op een Islamitische wijze gekeken te worden naar bezit en hoort er op een Islamitische wijze gebruik van gemaakt te worden. Het recht op individuele heerschappij is toegestaan mits het op een toegestane (Halal) wijze wordt verkregen. Alle soorten rechtschending zijn verboden.

Ook vallen primaire behoeftes, zoals zuurstof of water, niet onder een individuele heerschappij. De Zakaat behoort tot één van de vijf zuilen en het geven van aalmoezen en giften zijn herhaadelijk geadviseerd.

“Als ik zoveel bezittingen had als het Oehoed gebergte, dan zou ik die allemaal op pad van ALLAH spenderen. Na mijn overlijden, zou mijn geweten het niet aanvaarden om een twaalfde dirhem achter te laten.” (Hadith)

En het aller belangrijkst: “Verspilling (israf) is Haram”

Als een rijke deze regels accuraat volgt, dan is het een weldoener en levert een positieve bijdrage aan de maatschappij. Houdt hij zich niet aan deze regels, dan houdt hij zichzelf voor de gek en zet zijn eeuwige leven op het spel.

Bezittingen zijn of Halal en verkregen op een toegestane wijze. Een verwerver van dergelijke bezittingen valt onder de mededeling van de volgende Hadith: “Een eerlijke en vrome handelaar zal zich op de dag des oordeels bevinden tussen de loyalen (Siddiqien) en martelaren (Shoeheda).”

Of bezittingen zijn Haram en verkregen op een verboden wijze door middel van onrecht. Dit valt onder de mededeling van Mevlana: “Bezittingen van tirannen zien er van afstand aantrekkelijk uit, maar in werkelijkheid bestaan die uit het bloed van onschuldige slachtoffers waar aansprakelijkheid op rust.”

Een persoon die slechts bezig is met zijn eigen werk, heeft geen reden om ergens jaloers op te zijn.   

Share this