Home | Het gezinsleven

Wanneer begint “de opvoeding” van een kind volgens de Islam?


Antwoord: 

 De Islam benadrukt drie rechten dat een kind heeft tegenover zijn vader.

-Hij hoort een schone en fatsoenlijke moeder te kiezen voor zijn kind.

-Hij hoort hem een mooie naam te geven.

-Hij hoort hem Islamitisch op te voeden.

Het eerste waar een kind recht op heeft van zijn vader in de Islam, is dat zijn vader een geschikte moeder voor hem uitkiest. Dus voordat het kind geboren is, begint de opvoeding van een kind al. Zo begint de opvoeding van een kind volgens de Islam vanuit een punt waar de verbeeldingen van pedagogen en sociologen niet eens kunnen reiken. Wanneer een man bij de keuze van zijn partner hier zorgvuldig mee omgaat, zal zijn derde taak minder zwaar worden. 

Share this