Home | Evolutie

Zijn de ziel en de hersenen onafhankelijk van elkaar? Zo ja, dan hoort de ziel toch niet te lijden onder bijvoorbeeld geheugenverlies gedurende een hersenschudding door een ongeluk?


Antwoord: 

Zo lang een mens leeft, is de ziel beperkt tot het lichaam waarin zij is gevestigd. Als het lichaam een machine is, dan is de ziel de machinist. Afhankelijk van de capaciteiten van het lichaam, kan de ziel handelen.


Bijvoorbeeld, als de motor van een auto stuk is, rijdt de auto niet meer. Jij als bestuurder kan nog zo veel gas geven, de auto verroert zich niet. Zolang de bestuurder in de auto blijft, is die afhankelijk van de capaciteiten van zijn auto. Of zijn auto moet gerepareerd worden, of de auto loopt onherstelbare schade op en rijdt met mankementen en als die total loss is, ofwel overleden, dan gaat die naar het kerkhof, ofwel de sloop. Zo is het ook met de ziel, als een instrument van het lichaam niet meer functioneert, dan leidt de bestuurder van het lichaam, ofwel de ziel er ook onder. Als hersenen niet meer functioneren vanwege een ongeluk, dan leidt de ziel er ook onder en blijft beperkt tot de mankementen van het lichaam waarin die zich bevindt. Als het lichaam niet meer functioneert, verlaat de ziel het lichaam, het lichaam gaat naar zijn begraafplaats en de ziel is niet meer afhankelijk van de lichamelijke beperkingen.

Bijvoorbeeld, als iemand in een gebouw staat en via een raam naar buiten kijkt,dan is het zicht van diegene afhankelijk van het raam van waaruit hij naar buiten kijkt. Als die klein is, ziet hij weinig, als die groot is ziet hij veel en afhankelijk van de richting waar naar de raam gericht is, kan de bezichtiger kijken. Zodra diegene echter het gebouw uitloopt, dan is het zicht van diegene niet meer zo beperkt en kan hij kijken naar welke richting hij wil. Zo zit het ook met de ziel. De ziel herbergt zich in het lichaam, zodra zij het lichaam verlaat, zal zij niet meer afhankelijk zijn van het lichaam en zijn beperkingen.

Share this