Home | Het leven

Behoort de bedekking enkel een vrouw toe?


Antwoord: 

Een zonde kan niet enkel toegeschreven worden aan een sexe. Het is dus niet zo dat een vorm die aanleiding is tot ongeoorloofde gemeenschap (bijv. te open kleden) enkel aan de vrouw toegeschreven kan worden. Vandaag de dag wordt dit gezien alsof het de fout van enkel een vrouw is en toegestaan is voor de man. Dit idee klopt niet, en is zeker niet Islamitisch.

De Islam heeft de grenzen van dit soort zonden voor zowel de vrouw als de man bepaald. De man zit bij een ontoegeoorloofde gemeenschap net zo fout als een vrouw. Dit betekent dat de zonde net zoveel voor een man weegt als voor een vrouw. Het idee dat dit enkel voor een vrouw een zonde is, stamt af van de tijd van onwetendheid. De Islam verbiedt voor zowel de man als vrouw om naar onbekenden te kijken, met hen te babbelen of met hen samen te zijn.

Onze Porfeet (v.z.m.h.) heeft met de volgende hadith duidelijk gemaakt dat de man en vrouw twee fundamenten zijn van de samenleving die elkaar sterk beïnvloeden:

"Als jullie mannen kuis zijn, dan zullen jullie vrouwen ook kuis zijn."

De geliefde Profeet (v.z.m.h.) vroeg zelf keer op keer om kuisheid, terwijl hijzelf een man was. Hij zei:

"O Allah! Ik vraag van jou leiding, vroomheid, kuisheid en voldaanheid"
"O Allah! Sier mij vandaag weer met de bedekking en kuisheid!"

Het is duidelijk dat kuisheid, goede opvoeding en bedekking niet enkel een vrouw toe behoren. Ook de mannen behoren dit zich toe te eigenen.

Share this