Home

Beleefd


Met schone tanden

Het hoofd van onze Profeet (vzmh) lag op de schoot van Aisha (r.a). Hij stond op het punt om te sterven, zijn laatste minuten waren gekomen. Een van de laatste dingen die hij wilde doen alvorens het sterven was zijn tanden reinigen met behulp van Aisha (r.a) Hij wilde na Zijn dood verzorgd tegenover Zijn Heer verschijnen.

Als de duivel

Een van Zijn vrienden kwam de moskee binnen. Zijn haar en baard waren met elkaar verward. Het was duidelijk te zien uit de veranderingen in de gezichtsuitdrukking van de Profeet (vzmh) dat hij niet tevreden is met het uiterlijk van zijn vriend. De jongeman kreeg de boodschap binnen, verliet de moskee, knipte zijn haar, scheerde zijn baard, maakte zich helemaal schoon en keerde terug naar de moskee waar de Profeet Zich bevond. Hij nam zijn plaats tegenover de Profeet (vzmh). Er was een verlegen glimlach te zien op het gezicht van de jongeman. Profeet Mohammed (vzmh) begon ook te glimlachen en zei: "Is dit niet beter, in plaats van het haar en baard verwart als de duivel?"

Tenzij zij haar handen reinigt

Mekka was veroverd. Degenen die niet moslims wilden worden door hun koppigheid begonnen zich, een voor een, te bekeren tot de Islam en beloofden trouw te zijn aan Mohammed (vzmh). Een van hen was Hind, de vrouw van Abu Sufyan, die de beheerder was van Mekka en de moordenaar van Zijn oom. Hind was ook één van hen die zich zouden bekeerden tot de Islam. Net toen ze de verklaring wou afleggen, trokken de handen van Hind de aandacht van Profeet Mohammed (vzmh). Hij onderbrak haar en zei: "Ik zal uw trouw niet accepteren, tenzij u uw handen schoonmaakt en je nagels knipt."

Driemaal ‘ja’

Iemand riep driemaal: "O boodschapper van Allah!”.
Profeet Mohammed (vzmh) draaide Zich iedere keer naar hem toe en zei ook drie keer: "Ja!"

Doe het niet nog een keer

Toen Hij (vzmh) de moskee binnenkwam, zag Hij een pas bekeerde moslim bedoeïen. Hij snoot zijn neus in een servet een gooide deze op de grond. De profeet Mohammed (vzmh) pakte het servet van de grond en zei op een zachte toon: "Dit moet je niet nog een keer doen."

Gebed in het huis van een blinde man

Een van de vrienden van de Profeet (vzmh) werd bijna blind. Hij begon het moeilijk te vinden om naar de moskee te gaan. Met de gedachten om de gebeden thuis uit te voeren, vroeg hij de profeet, "O boodschapper van Allah! Kan je naar mijn huis komen en een twee-rak'ah gebed uitvoeren?" De boodschapper van Allah verrichtte de volgende dag het gebed in het huis van zijn blinde vriend, samen met Abu Bakr (r.a).

Als het moet

Hij (vzmh) zat in de moskee met Zijn gezicht gericht naar de Kaba; Hij trok een vies gezicht. Er zat wat slijm op de muur. Het was duidelijk dat een pas bekeerde moslim dat heeft gedaan. Hij stond zachtjes op en reinigde de muur met zijn handen. Vervolgens wendde hij zich tot de menigte die hem verbaasd zat aan te kijken waarop Hij zei: "Spuug niet op de Kaba. Als je moet spugen, spuug dan op de grond onder je linkervoet."

Hij heeft het als eerst gekocht

Jabir b. Abdullah, een van Zijn (vzmh) arme vrienden, was pas getrouwd en had financiële problemen. Profeet Mohammed (vzmh) wilde hem ontlasten van zijn problemen, maar wilde hem tegelijkertijd niet beledigen. Hij vroeg Jabir naar zijn bezit. Hij had slechts een zwakke kameel. Profeet Mohammed (vzmh) wilde deze kameel van hem kopen. Hij betaalde voor de kameel toen Hij terugkeerde naar Medina. Na zijn terugkeer gaf Hij de kameel terug als een geschenk aan Jabir. Een Jood die dit had gehoord, kon zijn oren niet geloven en vroeg: "Heeft hij de kameel gekocht en het daarna teruggegeven als een geschenk?” Profeet Mohammed (vzmh) bad ook tot Allah voor Jabir om hem geluk in de wereld en het hiernamaals te geven.