Home

De beloningen


Yazdır

 Eén van de vele wijsheden van het vasten, met betrekking tot de verdienste van de mens die op deze wereld zijn gekomen om te zaaien en te handelen voor het hiernamaals, is als volgt: In de gezegende Ramadan is de beloning voor je daden één op duizend. Vanuit de overleveringen weten we dat elke gelezen letter uit de Alwijze Qur’an goed is voor tien beloningen, het telt voor tien goede daden en levert tien hemelse vruchten op. Maar in de gezegende Ramadan levert elke letter niet tien beloningen op, maar duizend en verzen zoals in het hoofdstuk “Al-Bakara” vers 255 over “Ayet al-Kursi” duizenden en op de vrijdagen in de gezegende Ramadan levert het zelfs nog veel meer beloningen op. En in “Leyle-i Kadr”(1) telt het voor dertigduizend goede daden. Jazeker, de Alwijze Qur’an die voor elke letter dertigduizend eeuwige vruchten geeft, is zo’n verlichtende “Tuba-boom”(2), welke in de gezegende Ramadan de gelovigen miljoenen eeuwige vruchten laat verdienen. Kom en kijk naar die heilige, eeuwige en winstgevende handel. Aanschouw, bedenk en begrijp: Wat voor een eindeloos verlies leiden zij die de waarde van deze letters niet prijzen!

 Dus de verheven Ramadan is als een erg winstgevende tentoonstelling, een markt om te handelen voor het hiernamaals. Een vruchtbare bodem voor de oogst in het hiernamaals. De tijd van bloei en wasdom voor het ontbloeien van de daden. Het is als een meest stralend, heilig feest waarbij men de parade houdt om zijn dienaarschap te tonen jegens de Goddelijke Heerschappij. En om niet in onachtzaamheid de dierlijke behoeften van het lichaam te volgen, zoals eten en drinken, en onderworpen te worden aan vruchteloze en begeerlijke lusten, is men daardoor opgedragen te vasten. Alsof de mens tijdelijk uit zijn dierlijkheid treedt en zo een engelachtigheid aanneemt. Zich met een handel voor het hiernamaals bezighoudt en zo tijdelijk afziet van zijn wereldse behoeften en hiermee in een persoon van het hiernamaals treedt. Alsof de ziel een gestalte heeft gekregen om met het vasten te dienen als een spiegel voor de Onafhankelijke(3). Jazeker, de verheven Ramadan bevat een eeuwig leven en laat je in deze vergankelijke wereld en in dit voorbijgaande leven in korte tijd een eeuwig leven verdienen.

 Jazeker, één enkele Ramadan kan de vruchten opleveren van tachtig levensjaren. Wat “Leyle-i Kadr”(4) betreft, uit de Qur’an weten we dat deze nacht beter is dan duizend maanden, wat een absoluut bewijs is voor dit geheim. Jazeker, zoals een koning, zeker ieder jaar gedurende zijn koningschap, de herdekking van zijn inhuldigingsdag of sommige andere dagen afkondigt als weelderige, nationale feestdagen voor zijn koninkrijk... Op die dag verrijkt hij rechtstreeks de waardige en trouwe onderdanen van zijn koninkrijk met persoonlijke complimenten. Niet volgens de algemene wetten, maar meer volgens zijn persoonlijke gunsten, publiekelijke en speciale complimenten en geweldige werken... Zo ook heeft de Altijddurende Sultan, de Verheven Koning van achttienduizend werelden met dezelfde bedoeling de Alwijze Qur’an in de Verheven Ramadan neergezonden. Een hoog geprezen openbaring die kijkt naar en gericht is op al die achttienduizend werelden. Natuurlijk behoort het tot de wijsheid dat die Ramadan een speciaal, goddelijk feest, een tentoonstelling van de Heer en een bijeenkomst van de geestelijke wezens is. De Ramadan is nu eenmaal dat feest. Om de mens zich min of meer terug te laten trekken van minder belangrijke en dierlijke handelingen, zal het vasten zeker opgelegd worden. De meest perfecte vorm van vasten is dat je naast je maag ook alle menselijke zintuigen zoals het oog, oor, hart, de gedachten en je denkwijze laat vasten. Dat wil zeggen dat je nauwlettend afstand neemt van zonden en vruchteloze handelingen en elke zintuig aanzet tot specifieke dienaarschap. Bijvoorbeeld: doormet je tong niet te liegen, te roddelen of lage, onfatsoenlijke taal te gebruiken, laat je je tong vasten. Zodoende kun je deze tong bezig laten zijn met het lezen van de Qur’an, het prijzen en loven van Allah, het smeken om vergiffenis en het prijzen van de profeet... Bijvoorbeeld: door te vermijden dat je ogen kijken naar niet-verwanten(5) en je oren luisteren naar slechte dingen laat je deze op één of andere manier vasten. Zo kun je je ogen gebruiken ter lering en je oren om te luisteren naar de waarheid en naar de Qur’an. De maag is sowieso de grootste fabriek van het lichaam en als men deze, door te vasten, vrijstelt van zijn werk, kunnen andere kleine werkplaatsen met gemak zich bij hem aansluiten.