Home | De religie

"De beste onder de jongeren zijn zij die op hun ouderen lijken. En de slechtste onder de ouderen zijn zij die op hun jongeren lijken" Is dit een hadith? Wat wordt hiermee bedoeld?


Antwoord: 

Het is een hadith. En de betekenis is als volgt: "De beste jongeren zijn zij die aan de dood denken zoals de ouderen en door te werken voor het hiernamaals zich niet door lusten, die de jeugd met zich meebrengt, gevangen laten nemen en niet verdrinken in Godvergetenheid. En de slechtste onder de ouderen zijn zij die in Godvergetenheid met hun lusten op de jongeren willen lijken en zich als een kind laten verleiden door de lusten van hun ego."(1).

 


[1] Bediuzzaman Said Nursi, Leidraad voor de Jongeren, p. 42

Share this