Home

De Vader


Vader, grootvader en zorgzaam voor alle kinderen

Bezoek aan Ibrahim

Zijn metgezel Hz. Anas sprak over Hem (vzmh) als volgt: "Ik heb nog nooit een mens gezien die meer mededogen heeft naar zijn familie dan Hij".

De profeet Mohammed (vzmh) bezocht Zijn zoon, Ibrahim, die was geboren in de laatste jaren van zijn leven in het huis van zijn zoogvrouw ... Deze plaats is aan de rand van Medina en de man van zijn zoogvrouw is een smid. Dit huis was altijd vol met rook die uit de oven van de smid kwam. Bij elk bezoek van Hem aan dit huis, pakte hij Zijn zoon Ibrahim in Zijn armen en kuste hem. Gedurende deze tijd was Hij regeringsleider van een regering die op het Arabische schiereiland domineerde.

Het geluid van een huilend kind

Hij leidde het ochtendgebed in de moskee. De algemene praktijk die Hij deed, was een lange twee rakaat fard gebed, dat geschikt is voor de geest van het gebed door heel langzaam honderd verzen op te zeggen. Maar in die ochtend voltooide Hij het gebed in een zeer korte tijd. Zijn vrienden vroegen:

-O profeet van Allah! Waarom heeft U het gebed snel uitgevoerd?

- Ik hoorde de stem van een huilend kind. Ik was bang dat zijn ouders verdrietig zouden worden.

Ik hou ook van jullie

De reis van Hegira die onder zware omstandigheden werden gemaakt, waren afgerond en nu gingen ze Medina in... moslimmeisjes van Medina verwelkomden Hem met de zang van "O de witte maan steeg boven ons uit de vallei van Wada". Terwijl Hij hen voorlangs passeerde, vroeg de profeet Mohammed (vzmh):

"Jonge meisjes, houden jullie van mij?"

De jonge meisjes gaven schreeuwend antwoord "Ja". En Hij sprak met een glimlach op zijn gezicht:

"Ik hou ook van jullie!" …

Ze verdient de hemel

Een hongerige moeder met twee dochters in haar schoot wilde van Hz. Aisha (RA) iets te eten. Er was niets anders dan drie dadels in het huis van prpfeet Mohammed (vzmh), die zowel een Profeet als een regeringsleider was. De moeder die een dadel aan elk van haar dochters gaf, was op het punt de derde dadel voor haarzelf te houden; maar haar kinderen die honger hadden, wilden hem ook. En de moeder gaf hem aan hen. In de avond was Aisha (RA) nog onder de invloed van de gebeurtenis. Toen de Profeet van Allah thuis kwam, vertelde ze Hem over deze gebeurtenis. De Profeet Mohammed (vzmh) antwoordde:

"Die moeder heeft het Paradijs verdient met deze daad."

Welkom mijn dochter

Fatima (r.a.), die de enige overgebleven dochter van de profeet Mohammed (vzmh) onder zijn zeven kinderen was en die na Zijn overlijden Zijn nakomelingen tot de dag des oordeels voort zou gaan zetten, had een hele speciale plaats in Zijn hart. Elke keer wanneer zij haar vader (vzmh) bezocht, verwelkomde Hij haar altijd door op te staan.

Door haar te kussen, wilde Hij zeggen "Welkom mijn dochter!" en liet haar naast Hem zitten door haar hand te grijpen. Fatima gedroeg zich ook op dezelfde manier als haar vader. Wanneer Hij Zijn liefde naar haar toe uitdrukte, zei Hij: "Fatima is mijn deel, wie haar stoort, stoort mij ook".

Leden van een samenleving die haar jonge dochters nog een aantal jaar geleden doodden door hen levend te begraven, keken naar Hem (vzmh). Hiermee begrepen ze hoe waardevol dochters zijn en dat zij met het verkrijgen van dochters juist begunstigd zijn.

Wanneer mannen en vrouwen worden gescheiden

Zijn metgezel Anas (r.a.) vertelt:

Een man zat in de buurt van Mohammed (vzmh). Even later kwam de zoon van die man naar Hem toe. Die man tilde zijn kind op en zette hem op zijn knie en begon aan hem te kussen met liefde. Even later kwam zijn dochter aan. Die man zette haar echter niet op zijn knie en toonde geen belangstelling voor haar. De gezichtsuitdrukking van de Profeet van Allah veranderde en vroeg met een serieuze toon;

'Waarom heb je niet in gelijke mate liefde voor haar getoond?"

Ren naar mij

Hij vroeg de even oude kinderen van Zijn neef Jafar en Zijn oom Abbas het volgende:

"Ren naar mij. Wie het eerst naar mij komt, hem zal ik dit en dat geven."

Zij renden naar Hem (vzmh) en omhelsden Hem op zijn borst en rug. De profeet Mohammed (vzmh) kuste en omhelsde hen beiden... Vele malen in Zijn leven ...

Jullie zijn mijn moeder en vader

Zijn Iraanse vriend Salman vertelt:

“Het was bijna middag. We zaten in de moskee. Het nieuws bereikte ons dat Hassan (r.a.) en Hussein (r.a.) zoek waren geraakt. We verspreidden ons en begonnen de kinderen samen met de profeet (vzmh) te zoeken in Medina en omgeving. Ik ze aan de rand van een berg. Ze hadden elkaar omarmd in angst en keken naar een slang die dichtbij hen stond. De slang had zijn kop naar hen toe gericht en zette zijn tong sissend uit ... Ik riep naar de Profeet van Allah. Hij kwam onmiddellijk. Toen Hij dit zag, liep Hij naar de slang waarop de slang wegging. Vervolgens ging Hij naar Zijn kleinkinderen. Hij probeerde hun angst te verminderen door ze aan te raken met zijn handen op hun gezicht, en tegelijkertijd zei Hij:

"Jullie zijn mijn moeder en vader , hoe waardevol zijn jullie in het aanzien van Allah?"

Toen de angst van de kinderen afnam, nam Hij elk kleinkind op Zijn schouders en begon Hij te lopen richting Mekka.”

Is de kleine man er ook?

Op een dag ging Hij met zijn trouwe vriend Abu Hurairah (r.a.) naar het huis van Zijn dochter Fatima (r.a.). Hij wilde Zijn kleinkinderen zien en genegenheid tonen aan hen. Zodra Hij het huis binnentrad, zocht hij Hassan (r.a.):

“Is de kleine man daar? 'Is de kleine man daar?”

Terwijl Hij Zijn kleinkind omhelsde dat rennend naar Hem kwam, bad Hij:

"O mijn Allah! Ik hou van hem, ik wil dat U hem en ook degenen die van hem houden, liefheeft".

Ik voel mededogen voor hen

Hij legde zijn pleegkind Osama, de zoon van Zaid, op Zijn ene knie en Hassan (r.a.) op Zijn andere knie. Hij legde hun hoofden tegen elkaar en Zijn eigen hoofd aan hen en bad tot Allah:

"O mijn Allah! Ik wil dat U mededogen met hen heeft, want ik voel medelijden met hen".

Mijn bloemen

Op een nacht bezocht een vriend van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) Hem. Hij kon het niet laten te laten merken, verrast te zijn. In het kleed van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.), was er iets aan het bewegen. Toen het kledingstuk werd geopend, werd het geheim onthuld:

Hz. Hassan (r.a.) en Hussein (r.a.), die Hij liefheeft door ze "Mijn bloemen" te noemen ... Hij nam hen op Zijn schoot en bad:

"Dit zijn mijn zonen, de zonen van mijn dochter! O mijn Allah, ik hou van hen en ik wil dat U hen en degenen die van hen houden, liefheeft!"

Leuke rijders

Zijn dochter Fatima (r.a.) had Hem twee kleinkinderen gegeven: Hassan en Hussein (r.a.) Toen de profeet Mohammed (v.z.m.h.), die Zijn belangstelling voor Zijn kleinkinderen in elke omgeving openlijk toonde, werd gevraagd om een kameel voor hen te kopen; Hij ging zelf op zijn knieën en handen staan, want Hij had op dat moment geen geld om hun wens te vervullen. "Kom op, spring op, is er een betere kameel dan deze?"

Op een andere dag, terwijl ze "rijden op een paard" gingen spelen met Hassan en Hussein (r.a.) op Zijn rug, ontmoetten ze Umar (r.a.)... De metgezel van de Profeet (v.z.m.h.), Umar (r.a.), zei tegen de kinderen: "Jullie hebben een prachtig paard". Profeet Mohammed antwoordde: "Zij zijn er ook leuke berijders van."

Ik je vader en Aisha je moeder?

Op een ochtend tijdens een religieus feest, was Hij vanuit de moskee onderweg naar huis. Op straat zag hij spelende kinderen in feestkleding. Één kind trok echter Zijn aandacht. Hij zat aan de kant met vuile en oude kleren aan en keek naar de anderen. De Profeet Mohammed (v.z.m.h.) kwam dichter bij hem en zei: "Mijn zoon, waarom voeg jij je niet bij je vrienden?" Het kind gaf verdrietig antwoord: "O boodschapper van Allah, ik ben een wees..." Dit was voldoende voor de Profeet Mohammed (v.z.m.h.). Hij nam het kind bij de hand en bracht hem naar Zijn huis. Daar had Hij het kind gewassen, nieuwe kleren aangekleed en stopte wat geld in zijn zak; de wees was blij gemaakt. Vervolgens nam de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) zijn gezicht in Zijn handen.

- “Wil je dat ik je vader, Aisha je moeder en Hassan en Hussein je broers zijn?”

- "Ja, O profeet van Allah, ja" ...

Het gelukkige kind rende en voegde zich bij de anderen. Zijn vrienden vroegen:

- “Wat er met jou gebeurd?”

De wees antwoordde:

-De Profeet van Allah is mijn vader, Aisha is mijn moeder en Hassan en Hussein zijn mijn broers geworden...

Wat moet Anas doen?

Anas, de zoon van Malik was een slim en ondeugend kind van Medina, die dagelijkse werkzaamheden van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.) verrichtte en Hem diende tot aan Zijn dood, vanaf zijn tiende tot aan zijn twintigste levensjaar.

Deze periode van tien jaar was vol met ondeugendheid van Anas. In zijn eigen woorden vertelde hij:

"De Profeet Mohammed (v.z.m.h.) stuurde mij om iets te kopen in de markt. Toen ik de  spelende kinderen op straat zag, speelde ik met hen en vergat hierdoor wat te kopen. Daarna kwam ik weer terug in stilte. Toen Hij zag dat ik verlegen en bang was, zei Hij: "Wat moet Anas doen, hij heeft niets in zijn hand; Allah laat hem alles doen vergeten." en Hij begon mij  te troostten.

Op één van deze dagen was Anas zeer ontdeugend en zei tegen zichzelf over de plicht waarvoor hij gestuurd was "Ik zweer bij Allah dat ik niet zal spelen." Hij had spijt en liep weer weg om zijn plicht te volbrengen en toen hij de spelende kinderen op straat zag, vergat hij zijn plicht. Een tijd later greep een hand hem bij zijn nek.

Toen hij terug kwam, zag hij dat de profeet Mohammed (v.z.m.h.) voor hem stond met een glimlach. Hij zei: "Mijn beste Anas, ben je gegaan naar de plaats waar ik je had gestuurd?" Anas zei: "Ja, O profeet van Allah. Ik stond op het punt daarheen te gaan..." De
profeet Mohammed (v.z.m.h.) bleef glimlachen zonder iets te zeggen.

Later op zijn oude dag, keek Anas weer terug naar zijn jaren met de profeet Mohammed (v.z.m.h.) en zou vervolgens zeggen: “Ik kwam bij Hem op een jonge leeftijd en was in Zijn dienst voor tien jaar. Hij heeft mij nooit een keer vervloekt noch heeft Hij mij ooit geslagen. Hij heeft Zich nooit boos geuit op mij of mij de schuld gegeven voor een fout van mij of van een taak die ik verwaarloosd of niet uitgevoerd heb door te zeggen "waarom heb je dit gedaan?" of  "waarom heb je dit niet gedaan?". Hij heeft ook nooit een grimas op zijn gezicht getrokken."

Doe de oproep tot het gebed ook hier

Een kind genaamd Abu Mahzura was plezier aan het maken met de muezzin (de oproeper tot het gebed) door hem na te doen. De profeet Mohammed (v.z.m.h.) riep hem en zei op een serieuze en tegelijkertijd zachte toon tegen hem (alsof hij zijn spot over de oproep tot het gebed niet had gerealiseerd): "Laat ons ook horen hoe jij de oproep tot het gebed doet."

Abu Mahzura, die in verlegenheid werd gebracht, gebruikte al zijn vaardigheden om de oproep tot het gebed te doen.

De profeet Mohammed (v.z.m.h.) corrigeerde de onvolledige en verkeerde delen van zijn oproep tot het gebed en stopte een paar munten in zijn zak, en zei hem terwijl Hij op zij rug klopte: "Laat het gezegend zijn."

Abu Mahzura was nog steeds verbaasd om Zijn compliment en het geld wat hij had gekregen. Hij vroeg toestemming om de oproeper tot het gebed in Mekka te worden. Hij zou deze taak vele jaren in Mekka vervullen.

Bedrieg het kind niet!

Een moeder riep haar kind om hem naar huis te brengen met: "Kom eens kijken wat ik jou zal geven?"
De profeet Mohammed (v.z.m.h.) Die dit zag gebeuren, vroeg haar: “Wat geef je het kind?”
De moeder antwoordde met: "Ik wilde dadels geven".
De Profeet (v.z.m.h.) zei waarschuwend daarop:

"Wees voorzichtig! Als hij bij je komt en je geeft hem niets, dan zal jou een zonde voor het liegen worden opgeschreven.”