Home | Het gebed

Doe je Salaat El Fajr voor de Azaan of na de Azaan?


Antwoord: 

Geachte broeder/zuster,

Het tijdstip voor het ochtendgebed start met fajr en eindigt wanneer de zon is opgekomen. Echter volgens de Hanafi is het beter om te wachten met bidden totdat het een beetje verlicht is en volgens de Safi is het juist beter om vroeg, als het donker is, te bidden.

Omdat het volgens Hanafi waardevoller is om het ochtendgebed later te bidden, wordt deze niet direct na fajr gebeden.

Overigens wordt de azaan niet na Fajr opgeroepen, maar net voor het tijdstip van bidden, zodat de mensen weten wanneer er gebeden gaat worden en zo naar de moskee kunnen komen om gezamenlijk te bidden.

Zodra het fajr is, is het mogelijk om te bidden. Wachten op de azaan is dus geen verplichting.

Volgens Hanafi is het ochtendgebed ongeldig als tijdens het bidden van het ochtendgebed de zon opkomt. Zodra de karahat tijd voorbij is, is het weer mogelijk om het ochtendgebed in te halen.

Iemand die het ochtendgebed niet op tijd heeft gebeden en deze wilt inhalen na de karahat, maar wel voor het middaggebed, dan dient naast de fard ook de Soennah ingehaald te worden.

Share this