Home | Gevoelens

Is een hand geven aan een man verboden voor een vrouw?


Antwoord: 

Deze vanuit het Westen gekomen verkeerde gewoonte en traditie is algemeen gevestigd. Maar hoe behoren wij te handelen? Hoe moeten wij ons dan gedragen zonder ons eigen geloof te schaden, zonder daden te verrichten waarvoor we verantwoordelijk voor zullen zijn en zonder onze gesprekspartner, die niet weet dat het volgens ons geloof een bezwaar vormt om een hand te geven, te deren en pijn te doen?

U weet en gelooft dat het geven van een hand verboden is en dus zal u er alles aan doen om niet in een situatie te belanden wat een bezwaar kan vormen, oftewel u dient er alles aan te doen om dergelijke situaties, wat ertoe kan leiden, zoveel mogelijk te voorkomen.

Ondanks dat u probeert om de situatie geheel te voorkomen, kan het alsnog voorkomen dat u in een dergelijke situatie terechtkomt. We zouden dan als volgt kunnen handelen: op een wijze manier uw gesprekspartner uitleggen dat het niet toegestaan is om een hand te geven aan een vrouw, omdat dit volgens ons geloof niet is toegestaan. Tevens is het een vereiste van beschaafdheid en civilisatie voor uw gesprekspartner om begrip te tonen en u te respecteren wegens uw geloof. Als u uw houding duidelijk maakt, dan zult u bij de volgende ontmoetingen merken dat het één en ander vanzelf opgelost is.

Als iemand zich gedwongen voelt en alsnog een hand geeft wetende dat het een zonde is, dan neemt deze persoon de volledige verantwoording op zich voor het verrichten van deze zonde. Echter als men denkt dat het geen enkel probleem is om een hand te geven, dan valt deze persoon onder een zware verantwoording doordat hij het verbodene (haram) als toegestaan (halal) ziet.

Share this