Home | Gevoelens

is een neuscorrectie door psychische problemen toegestaan?


Antwoord: 

Indien het hier een behandeling van een ziekte/verminking betreft, ofwel het om gezondheidsredenen gaat, dan mag zowel een vrouw als een man de behandeling uitvoeren.

Datgene wat verboden is, is het veranderen van een deel van het lichaam vanwege esthetische redenen ofwel schoonheidsredenen waarbij men er mooier op wilt worden.

 

Share this