Home | Het gebed

Er is iemand die een windje laat tijdens het bidden. Nadat zij voor de tweede keer de rituele wassing heeft verricht komt het weer terug.. Kan zij doorgaan met het gebed?


Antwoord: 

Beste broeder/zuster,

Jouw onrust heeft te maken met influisteringen (weswese). Shaytaan gebruikt zulk soort influisteringen om mensen afstand te doen laten nemen van aanbiddingen. Men zegt dan: Ik heb een windje gelaten, mijn wassing is hierdoor verbroken, om vervolgens nogmaals zichzelf te wassen, terwijl zijn wassing eigenlijk niet is verbroken. Om zulk soort situaties te voorkomen zegt de profeet (v.z.m.h.) in een hadith het volgende: Verricht geen wassing als je niets hoort of ruikt.1

Het doel van het horen en/of ruiken heeft te maken met het zeker zijn dat je wassing verbroken is. Iemand zijn wassing is ook verbroken als hij/zij het zeker weet dat er een windje is gelaten zonder het te horen of te ruiken. Want het is geen vereiste dat er bij elke windje ook iets gehoord of geroken moet worden. Als iemand zeker weet dat hij/zij een windje heeft gelaten, maar niets heeft geroken of gehoord en hierdoor toch zijn rituele wassing niet verricht zal in gevaar zijn.

Mensen die veel last hebben van influisteringen, krijgen meestal met zulk soort influisteringen te maken. Hun ideaal is het verrichten van een perfecte aanbidding. Zij vermoeden daden te verrichten die compleet zijn zonder fouten. De gedachte vroomheid zal de situatie alleen maar doen verergeren. De ernst van de influisteringen zullen hierdoor alleen maar toenemen. Dit zal zelfs tot zo ver gaan, dat men denkt de beste aanbidding te bereiken maar dan juist gaat zondigen. Soms probeert men een Soennah op een ideale manier te verrichten, maar hiernaast neemt men onbewust afstand van één Fard. Aan het einde zegt men: “Ik vraag mij af of mijn aanbidding aanvaard is?”  om hierna continu weer dezelfde gebeden te herhalen. Deze staat zal nog een poos zo doorgaan en zo zal men in hopeloze situatie verkeren. Shaytaan zal van deze situatie gebruik maken en schade toebrengen.

Tot slot: Geef het aandacht en het zal zwellen. Geef het geen aandacht en het zal verdwijnen,

 


[1] Muslim, Hayz, 99 (362). Boecharie, Vudu, 4, 36

Share this