Home | Het lot

Er wordt gezegd dat luiheid genetisch bepaald is. Is luiheid het lot van een mens? Is de mens verantwoordelijk voor de daden die hij niet verricht wegens zijn luiheid?


Antwoord: 

Wat een beproeving op deze wereld mogelijk maakt, is de wil waarover men beschikt. Wanneer men dan zijn verkeerde gevoelens to het verkeerde pad richt door die prikkels verkeerd te sturen, kan zijn bewuste wil inspringen en deze foute sturing van deze verkeerde gevoelens tot het juiste pad leiden.

Dat er sprake is van een genetische code die de menselijke vrije wil tot het verkeerde pad kan leiden, berust enkel op een speculatie; dit is een benadering die de Goddelijke rechtvaardigheid die nodig is voor de beproeving, ontneemt. Er kunnen gevallen zijn waarbij de genetische code de mens tot het goede of foute meer doet richten, echter denken dat dit de vrije wil in zijn geheel wegneemt, is te allen tijde verkeerd.

Wat de deskundigen duidelijk maken is dat er in een chromosoom een lange dunne draad loopt die op een ladder lijkt, namelijk het DNA. Dit DNA is gevormd door duizenden eenheden die aan elkaar gekoppeld zijn. Het erfelijke zit verstopt binnen de speciaal gevormde ketens. Deze vorming wordt ook wel de genetische code genoemd. Het is inderdaad zo dat iedere keten die uniek is gevormd, bepaalt welke proteïne de cel zal produceren. Het gedeelte van de cel dat de chemische stoffen aanmaakt, breekt deze code en maakt de proteïne aan die nodig is voor het levende wezen.

Met dit uitleg wordt duidelijk dat de genetische code een mechanisme is dat in elkaar is gezet door een Goddelijke kracht en wijsheid en in staat is de behoefte van ieder levend wezen te reguleren. Echter, de beproeving is veel meer gericht op het immateriële mechanisme, zoals de geest, het verstand, het geweten en vrije wil.

Dus, zoals er gedacht wordt, kan een genetische code de mens niet tot het goede of foute sturen. Want de vrije wil van de mens kan hier “Stop!” tegen zeggen. De taak van de vrije wil is dan ook om op een dergelijke manier te dienen. Dat er sprake is van een rechtvaardige beproeving, is ook hieraan gerelateerd.

Om een rechtvaardige beproeving tot stand te kunnen brengen, is het nodig om in de innerlijke wereld van de mens een goed en een slecht continent te hebben. Dit mechanisme wordt gevormd door het hart, verstand en schone gevoelens –die van het goede houden- en de lust, foute gevoelens en verkeerde emoties –die van het slechte houden-. Om deze tegengestelde verlangens tot stand te kunnen brengen, is er een vrije wil nodig. Men verricht dan hetgeen hijzelf wilt, en wordt hiernaar beloond of gestraft. Hij kan dus geen smoes voor zijn zonden verzinnen wanneer zijn voorkeur uitgaat naar het slechte, terwijl hij zijn ogen sluit voor het goede.

Share this