Home | Het gebed

Gemiste gebeden einde van de dag inhalen?


Antwoord: 

Beste broeder/zuster,

Je kan je gemiste gebeden wel eind van de dag inhalen maar je moet de huidige gebeden op tijd verrichten.

De Salaat (het gebed) is een van de pilaren van het geloof, ofwel van de Ima’an van elke moslim. Het is een van de belangrijkste basisvoorwaarden voor het succes voor de gelovigen. Het gebed is een vaste en verplichte vorm van aanbidding.

De Salaat is dus het eerste dagelijkse werk van een moslim en het is ook zijn laatste bezigheid. Ook al heeft men het zeer druk, moet men tijd maken om Allah te gedenken. Degene die de Salaat op tijd verricht heeft weinig kans om zich met de verkeerde zaken bezig te houden.

Het gebed moet op de juiste tijd worden verricht en het is niet toegestaan een bepaald gebed eerder te verrichten. Elke moslim moet zijn uiterste best doen om ieder gebed op de juiste tijd te verrichten. “....voorwaar, de Salaat is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven”. 1

Op het moment dat iemand echt niet de mogelijkheid heeft om de gebedstijd te redden kan dat gebed achteraf als qadha ingehaald worden.

Lees ook deze antwoord.

Share this