Home | De verboden

Is hand geven van verschillende slachten aan elkaar verboden?


Antwoord: 

Het is voor vrouwen en mannen verboden om elkaar hand te geven als zij met elkaar kunnen trouwen.
Uitzonderingen hierin zijn voor de vrouw zijn de vader, oom en broer. Voor de man is dit de moeder, tante en zus.

In dit opzicht zei onze Profeet Mohammed (v.z.m.h.) –Hij (v.z.m.h.) is de maatstaf voor de mensheid- tegen vrouwen die bij hem kwamen om aan hem trouw te verklaren:

“Ik zal niet de hand schudden van vrouwen. Wat ik tegen honderd vrouwen zeg, is hetzelfde als dat ik tegen één vrouw zeg.” (1)

In de Hadith wordt duidelijk aangegeven hoe men zich moet gedragen. Daarom geldt voor zowel in het bedrijfsleven, als bij familie relaties en sommige ceremonies dat het geven van een hand aan een vreemde vrouw, of vreemde man niet is toegestaan. Bovendien is dit ook geen noodzaak.

Als een vrouw jong is en men kan er lust gevoelens van krijgen, is het geven van een hand verboden. Alle gebeurtenissen en Hadith, vermelden dat onze Profeet (v.z.m.h.) geen hand heeft gegeven aan vrouwen. Onze moeder, Aisha (r.a.) zei over de profeet (v.z.m.h.):

“Ik zweer bij Allah! De hand van een vrouw heeft nooit de hand van Allah’s Boodschapper aangeraakt; Hij nam de eed van loyaliteit mondeling af.” (2)

Vrouwen die geen lust gevoelens meer aanwakkeren, zoals oudere vrouwen, geldt dat volgens de Hanifi leerschool –uit het boek el-Hidâye- dat dit kan worden toegestaan. Als bewijs wordt gegeven dat Hz. Ebûbekir naar de stam van zijn melkmoeder ging en hij oudere vrouwen omhelsde. Abdullah b. Zübeyr had als verpleger een oudere vrouw, hij liet zijn voet masseren en zijn hoofd krabben. (3)

Share this