Home | Het gebed

Het Gebed "de Salāt" is de Pilaar van de Godsdienst


Indien je met de zekerheid van “twee keer twee is vier” wilt begrijpen hoe waardevol en belangrijk het gebed is, dat niettemin met geringe kosten en inspanningen kan worden verworven, en hoe dwaas en benadeeld degene is die zijn gebed, “de salāt”, niet verricht, luister dan naar de volgende parabel.

Eens gaf een grote heerser aan twee van zijn dienaren vierentwintig goudstukken; hij stuurde de twee vervolgens naar zijn bijzonder mooie landhuis dat zich op een afstand van twee maanden bevond, opdat zij daar konden verblijven. Hij zei tegen hen: “Gebruik dit geld voor jullie reis- en vervoerskosten. Koop er dingen voor die nodig zijn voor jullie verblijf. Op een afstand van één dag is een station aanwezig. Daar hebben ze verschillende vervoermiddelen, zoals een auto, een schip, een trein en een vliegtuig. Al naar gelang het kapitaal dat je daarvoor beschikbaar hebt, kunnen jullie er gebruik van maken”.

Nadat ze goed naar de instructies hadden geluisterd, gingen de twee dienaren op pad. Eén van hen was verstandig. Hij gaf een deel van zijn kapitaal uit, maar dreef daarbij een dusdanig goede handel, een handel waarmee zijn heer zeer ingenomen zou zijn, dat zijn vermogen duizend maal groter werd.

De andere dienaar was onverstandig en losbandig. Hij gaf tot het station drieëntwintig van zijn goudstukken uit. Hij verspilde en vergokte deze en hield nog maar één goudstuk over. Zijn vriend zei: “Wees verstandig en koop met dat ene goudstuk een ticket, opdat je die lange weg niet te voet en zonder proviand hoeft af te leggen. Onze heer is zeer vrijgevig. Hij zal jouw genade verlenen en jouw je fouten vergeven. Ook jou zullen ze in het vliegtuig toelaten. We kunnen dan onze verblijfsplaats in één dag bereiken. Anders zul je twee maanden alleen, te voet en zonder proviand door de woestijn moeten reizen.”

Zelfs de meest dwaze man zal begrijpen hoe onverstandig de verspillende dienaar zou zijn en in welke verloren situatie hij terecht zou komen, indien hij koppig zou doen en zijn ene goudstuk niet aan een ticket zou besteden, dat als een sleutel is tot een schat, maar zijn laatste munt daarentegen zou uitgeven aan een pleziertje van voorbijgaande aard.

O gebedloos persoon! O mijn ego, dat niet van het gebed houdt!

Weet dat die heerser onze Heer en Schepper is. Eén van de twee dienaren vertegenwoordigt de vrome mens die het gebed met enthousiasme verricht. De andere dienaar staat symbool voor de achteloze mens, die het gebed nalaat. De vierentwintig goudstukken zijn de vierentwintig uren van een dag. Het bijzondere landhuis van de heer symboliseert het Paradijs. Het station is het graf. De reis naar het landhuis is de reis die de mens aflegt via het graf en de wederopstanding op weg naar de eeuwigheid. Overeenkomstig de mate van de kracht van hun daden en de graad van hun vroomheid leggen ze deze lange weg op verschillende manieren af.                    

Sommige vromen leggen met de snelheid van de bliksem een weg van duizend jaar af in één dag. En sommigen leggen met de snelheid van de gedachte een weg van vijftigduizend jaar af in één dag. De verheven Koran verwijst met twee verzen naar deze waarheid. (soera ạl-Sạjdạh, 32:5, ạl-Mạārij, 70:4)

Het ticket in de parabel vertegenwoordigt het gebed. Eén uur is voldoende om je ritueel te reinigen en de vijf gebeden te verrichten. Wat zou een persoon zichzelf toch benadelen, zijn ziel onrecht aandoen en onverstandig handelen, wanneer hij drieëntwintig uur per dag aan dit kortstondige aardse leven zou besteden, maar niet eens een uurtje van zijn dag aan zijn eeuwige leven zou wijden.

Zou iemand, die zichzelf verstandig acht, niet begrijpen hoe tegenstrijdig met rede en wijsheid iemands gedrag zou zijn, en hoe ver verwijderd van gezond verstand, indien hij, denkende dat hij verstandig bezig is, de helft van zijn kapitaal zou uitgeven aan een loterij waar duizend mensen aan deelnemen en waarbij de kans om te winnen één op de duizend is, maar niet eens één vierentwintigste deel van zijn geld uit zou geven aan een eeuwige schat, waarvan vaststaat dat deze met een kans van negenennegentig procent te winnen is?

Daarnaast is er in het gebed voor de ziel, voor het hart en voor het verstand een grote verlichting aanwezig. Bovendien vormt het gebed voor het lichaam geen grote belasting. Daarnaast zullen voor degene die het gebed verricht, met de juiste intentie, de overige wereldse handelingen gelden als handelingen in dienst van God. Op deze manier investeert hij zijn waardevolle levensjaren in het Hiernamaals en wordt zijn vergankelijke leven vereeuwigd.

 


 

 

 

Share this