Home | Het leven

Is het Leven per Toeval Ontstaan?


Antwoord: 

Men kan het `toeval' in de wereld geen toeval noemen. Hoe is het mogelijk dat deze schoonheid, die het menselijk verstand te boven gaat, toevallig is ontstaan? Is het toeval of is hier sprake van een buitengewoon, aanzienlijk, fantastisch plan en programma?

De omvang en schoonheid van dit programma gaat het menselijk verstand te boven... Is het mogelijk dat deze twee schoonheden per toeval samen zijn gekomen? Aan de ene kant hebben we de mens die in perfecte staat is geschapen en aan de andere kant de wereld die op een voortreffelijke wijze is ingericht en aan alle behoeften van de mens voldoet.

Stel dat u een leerling bent. Zou het mogelijk kunnen zijn dat u uw gemakkelijke huiswerk per toeval op de beste wijze kunt maken?

Is het mogelijk om iets waar u geen kennis over heeft op de beste wijze uit te voeren?

Laten we een huis dat net zo groot is als de wereld even opzij leggen. Zou u per toeval een gemakkelijk huismodel van karton kunnen maken?

Het is niet eens mogelijk dat uw haar per toeval in het juiste model kan zitten. Om uw haar in model te brengen, dient u dit eerst te kammen. Oftewel u dient uw haar eerst te kammen voordat het in model kan worden gebracht. Elk werk kan alleen met behulp van iets of iemand ter uitvoering worden gebracht. Voor het kammen van het haar dient er een persoon aanwezig te zijn die het haar kamt.

Overal waar beweging en een werkzaamheid is, is er een uitvoerder van deze beweging of werkzaamheid aanwezig. Elk werk is het product van degene die dit werk uitvoert. Het is als het ware zijn handtekening. Het getuigt van onwetendheid wanneer men het werk ziet, maar de uitvoerder van het werk ontkent simpelweg omdat hij hem niet kan zien.

Degene die het uitvoert, is zich ervan bewust.

Degene die iets op de beste wijze uitvoert is degene die kennis heeft over het beste.

Degene die iets op de beste wijze uitvoert is degene die kracht heeft om het beste uit te voeren. De kracht behoort tot degene toe die oneindig is.

Een mens zal voor het meest simpele werk niet beweren dat dat per toeval tot stand is gekomen. Hij zal zeggen "Ik heb deze tekening gemaakt, ik heb dit gedicht geschreven."

Hij zal nooit zeggen dat zijn werk per toeval tot stand is gekomen.

Hij zal kwaad worden op mensen die zeggen "Je hebt het per toeval gedaan!" Dit getuigt van het feit dat ze niet in zijn `kracht' en succes geloven. Hij zal dit als een belediging beschouwen.

Is het niet raar dat een mens zijn eigen werk niet als toeval beschouwt, maar de werken van Allah wel. Het is een onrechtvaardigheid van hem die zijn eigen werk in bescherming neemt maar de oneindige werken en kunsten van Allah aan het toeval wijt. Wie heeft het recht om deze onrechtvaardigheid te begaan?

Hoe is het mogelijk dat een mens die zijn eigen werk niet aan het toeval toeschrijft de werken van Allah wel als toeval beschouwt?

Wanneer men met een telescoop naar de hemel kijkt, kan men de werken van Allah in al zijn glorie aanschouwen. Heeft u ooit onder de blote hemel geslapen? Heeft u al die ontelbare sterren gezien? Heeft u toen nagedacht wie deze hemel, die geen pilaren of andere steun heeft, heeft geschapen? Vindt u het logisch klinken wanneer men zegt dat deze grootse hemel geen Schepper heeft?

Helaas heeft de mens een zwakke kant. Hij ziet de grootte van het heelal en hij accepteert het bestaan ervan, maar hij denkt helaas niet na over de Schepper van het heelal. Is dit normaal?

Is het niet juist niet normaal wanneer hij de Schepper van dit heelal probeert te zoeken en achterhalen wie Hij is?1

 

 

 

 


[1] V. Vakkasoglu, Vertel mij over Allah, pg. 17

Share this