Home

Het persoonlijke leven


Yazdır

Eén van de vele wijsheden van het vasten, met betrekking tot het persoonlijk leven van de mens, is als volgt: Voor de mens behoort het vasten tot de belangrijkste soort medicijnen. Het is een spiritueel dieet en een medische kuur. Want het is medisch gezien heel slecht voor zijn lichaam dat het ego van de mens eet en drinkt wat het wil. Daarnaast, wanneer men niet kijkt of het toegestaan of verboden is en zich vergrijpt aan alles wat men tegenkomt, vergiftigt het ook nog eens zijn spiritueel leven. Om daarna nog het hart en de ziel te gehoorzamen, zal voor dat ego erg zwaar zijn. Het ego zal als een dronkaard de teugels zelf in handen nemen. Een mens is dan niet meer in staat om het ego te bestijgen, maar het ego bestijgt de mens. Door het vasten in de verheven Ramadan went hij min of meer aan het dieet, temt hij zijn ego en leert hij geboden te volgen. Zijn wanhopige en arme maag zal, nog voordat de voorgaande maaltijd verteerd is, niet meer volgepropt worden en zal zodoende geen ziekten aantrekken. En daar hij op bevel afstand neemt van het toegestane, ontplooit zich een eigenschap die vanuit zijn verstand luistert naar het bevel en de Sharia opdat hij zich kan behoeden voor het verbodene. Hij zal voorkomen dat zijn spiritueel leven bederft.

Daarnaast is het zo dat de meeste mensen vaak honger lijden. De honger, die een training is voor geduld en verdraagzaamheid, heeft behoefte aan discipline. Het vasten in de verheven Ramadan is een periode van honger die vijftien uur duurt en zonder sahur(1) zelfs vierentwintig uur. Het opbrengen van geduld en verdraagzaamheid voor deze periode van honger is een discipline en een training. Dit betekent dus dat het vasten een van de medicijnen is tegen ongeduldigheid en onverdraagzaamheid, welke het onheil van de mensheid verdubbelt.

Daarnaast heeft de fabriek, de maag, vele assistenten. Tevens zijn er vele instrumenten in ons lichaam die in relatie staan tot die fabriek. Wanneer het ego niet tijdelijk overdags een maand lang het werk van de maag neer laat leggen, zal het de specifieke godsdienstuitoefeningen van de assistenten van die fabriek en de instrumenten in het lichaam laten vergeten. Het ego zal de instrumenten en assistenten met zichzelf bezig laten zijn en zal de overhandnemen. De andere instrumenten in het lichaam zullen door de herrie en rook van de tandwielen van die spirituele fabriek in de war geraken. Het ego zal continu de aandacht op zichzelf laten richten. Hij laat hen hun verheven taken tijdelijk vergeten. Vandaar dat van oudsher vele heiligen, om een bepaalde perfectie te bereiken, zichzelf discipline hebben bijgebracht door weinig te eten en te drinken. Maar door het vasten in de verheven Ramadan begrijpen de assistenten van die fabriek dat zij niet alleen maar geschapen zijn omwille van die fabriek. En in plaats van het lage vergenoegen van die fabriek genieten de andere instrumenten in de verheven Ramadan van de engelachtige en spirituele activiteiten en vestigen hierop hun aandacht. Vandaar dat de gelovigen in de verheven Ramadan, afhankelijk van het niveau van hun overtuiging, verrijkt worden met verschillende spirituele verlichting, voldoening en spirituele gelukzaligheid. Zintuigen zoals het hart en de ziel, het verstand en het geheim(2) zullen door het vasten in die gezegende maand flink vorderen en genieten. Ondanks het gehuil van de maag, zullen zij onschuldig lachen.