Home | Het gebed

Is het voor een vrouw verplicht het eid-gebed te verrichten?


Antwoord: 

Vrouwen zijn niet verplicht het eid-gebed te verrichten. Echter, hoewel dit voor hen geen verplichting is, kunnen de vrouwen het eid- en vrijdaggebed bijwonen.

Een voorwaarde voor het verrichten van het eid-gebed is dat dit in groepsverband wordt verricht; thuis alleen bidden kan dus niet.

Ten tijde van onze Profeet (v.z.m.h.) en de tijd daarna hebben de vrouwen het eid- en vrijdaggebed veelvuldig bijgewoond. Echter, zowel ten tijde van onze Profeet (v.z.m.h.) als de tijden daarna staat het niet vast dat de vrouwen die verplicht zijn vijf maal per dag het gebed te verrichten, het eid- of vrijdaggebed hebben bijgewoond. Als de vrouw in deze tijd het eid- of vrijdaggebed wilt bidden, in een apart gehouden ruimte en conform de regels, is hier geen enkel bezwaar tegen.

Wanneer de vrouw hetzelfde gebed als de man bijwoont, dan behoort zij in een aparte ruimte dan de mannen dit gebed te verrichten. Onze Profeet (v.z.m.h.) heeft immers eerst de mannen, daarachter de jongens en daarachter de vrouwen het gebed laten volgen.

Share this