Home | Het gebed

Is het voor men toegestaan het gebed hardop te reciteren wanneer dit stil gereciteerd hoort te worden?


Antwoord: 

Het is verplicht om stil te reciteren als men het middag- en namiddaggebed en de Soennah gebeden op de dag alleen verricht, anders dusdanig reciteren dat men het net zelf kan horen; dus op een manier met de tong bewegen dat de letters juist opgezegd worden.

Het gebed moet opnieuw verricht worden als één van de verplichtingen bewust niet verricht word. Bij vergeten van het verrichten van een verplichting, dient men aan het einde van het gebed voor de tasliem (het zeggen van ‘assalamoe alaikoem wa rahmatullaah’) de Soedjoed us- Sahiw (correctie in het gebed) te verrichten.

Dus daarom moet men aan het einde van het gebed de Soedjoed us-Sahiw verrichten als men hardop reciteert bij gebeden waarbij er stil gereciteerd dient te worden.

Share this