Home | Het hiernamaals

Hoe behoor ik met de dood om te gaan?


Antwoord: 

Om niet meer bang van de dood te zijn, behoort men de dood te kennen. De dood is niet het einde. Hij is een deur naar een nieuwe wereld. Zoals een pit die in de aarde is, dood oogt, rot en verdwijnt; dit terwijl zij een begin maakt naar een mooier leven. Zij gaat over van een leven als een pit naar een leven als een boom.

Ook zo lijkt een mens die dood is en de aarde in gaat en wegrot. Dit terwijl hij overgaat naar een mooier leven dan dit wereldse leven.

Het lichaam en de geest is net als een lamp en elektriciteit. Als de lamp kapot gaat, verdwijnt de elektriciteit niet en bestaat zij voort. Ook al zien we haar niet, we geloven en weten dat zij er nog is. Net zo, de geest gaat uit het lichaam wanneer het lichaam sterft en blijft hij voortbestaan. Allah geeft de geest dan een mooiere kleding en staat Hij toe in het graf voort te bestaan.

Om deze reden heeft onze Profeet:

“Het graf is of een tuin van de tuinen van de hemel, of een hol van de holen van de hel.”

gezegd en duidelijk gemaakt dat er een leven in het graf zal zijn en hoe dit eruit zal zien.

Zij de gelovig sterven en niet zullen lijden in het graf, zullen vrij zijn in het graf. Ze kunnen dan naar verschillende plaatsen toegaan en terugkomen. Ze kunnen zich op één moment op meerdere plaatsen bevinden. Ze kunnen ook onder ons aanwezig zijn. De heer der martelaars Hamza (r.a.) heeft vele mensen geholpen, en helpt nog altijd vele mensen.

Zij die van de geestenwereld overgaan naar de baarmoeder van de moeder, komen via die deur op deze wereld. Ze treffen elkaar hier en spreken elkaar. Net zo gaan de mensen van deze wereld middels de dood over naar het hiernamaals en zullen daar bewandelen. Net zoals wij van de mensen die sterven afscheid nemen, net zo verwelkomen de andere hen aan de andere kant. InshaAllah zal, te beginnen met onze Profeet (v.z.m.h.), al onze geliefden ons daar verwelkomen. Als wij maar een ware dienaar van Allah zijn. De voorwaarde hiervoor is dat we in Allah geloven, Zijn Profeet (v.z.m.h.) volgen en met de Iman sterven.

Voor een diepgaand en duidelijk uitleg van de dood en het hiernamaals raden we je het boek van Said Nursi “De heropstanding en het hiernamaals” uit het Tiende Woord aan.

Share this