Home | Overige

Hoe wordt men gestraft wanneer hij/zij zina (ongeoorloofde gemeenschap) heeft?


Antwoord: 

De wereldse straf voor zina is voor gehuwde mensen redjm (steniging) en voor ongehuwde mensen honderd stokslagen.

De straf hiervoor in het hiernamaals, weet alleen Allah. Echter onze Profeet (v.z.m.h.) verklaart dat zodra er tevbe (oprechte spijtbetuiging) voor wordt gedaan, Allah ons dit zal vergeven.

In de sahih hadith van Muslim is ons overgeleverd dat Hz Maiz die zina pleegde en zijn zonde bekende om zo weer gereinigd te kunnen worden, is gestenigd. Onze Profeet (v.z.m.h.) heeft na de dood van Hz. Maiz de sahabe gevraagd om smeekbedes te verrichten zodat Maiz door Allah vergeven zal worden. De metgezellen verrichten hierop de smeekbede; “moge Allah Maiz vergeven”. Vervolgens zei de Profeet (v.z.m.h.): “Ik zweer jullie dat Muaz zo een smeekbede heeft verricht dat zijn smeekbede genoeg zou zijn dat wanneer het onder een groot volk verdeeld zou worden, het voor iedereen genoeg zou zijn. (1)

Ook heeft de Profeet (v.z.m.h.) het begrafenisgebed van een vrouw die zina pleegde en daarom gestenigd en gedood werd, verricht.
 - Hz Omar vroeg aan Hz Muhammed (v.z.m.h.): O, boodschapper van Allah! Verricht u het laatste gebed die een vrouw die zina heeft gepleegd?”
 - Onze Profeet Muhammed Mustafa (v.z.m.h.) antwoordde daarop:

“Ik zweer jullie dat zij zo een spijtbetuiging heeft verricht, dat mocht dit onder zeventig –lees: veel- mensen uit Medina verdeeld worden, het genoeg voor hen allen zou zijn. Welke spijtbetuiging is groter dan de spijtbetuiging die deze vrouw heeft gedaan en zo haar leven heeft gegeven voor Allah door haar schuld openlijk te bekennen”. (2)

Share this