Home | Offerfeest

Hoeveel dagen telt het Ramadan feest ( Ied’oel-Fitr) en het offerfeest ( Ied ul Adha)?


Antwoord: 

Het Ramadan feest telt 1 dag en het offerfeest 4 dagen.

De profeet (vzmh) verbood het vasten tijdens deze feestdagen. (1)

In een andere overlevering zegt de profeet (vzmh): “ De Mina/ tesrik dagen zijn dagen om te eten en drinken.” (2) De profeet (vzmh) heeft de Mina/ tesrik dagen ook benoemd als “feestdagen.” (3)

De meerderheid van de geleerden zeggen op basis van soortgelijke Hadith, dat de Ramadan feest 1 dag duurt en het offerfeest 4. (4)


[1] Bukhari, Savm, 66-67

[2] Muslim, Siyam, 144

[3] Muslim, Salatu’l- Ideyn, 4, -h.No:17

[4] V. Zuhayli, El- fikru’ l – Islami, 2/582-583

Share this