Home | Aalmoezen

Hoeveel zakaat moet ik betalen, het liefst antwoorden in procent en geld?


Antwoord: 

Nisap is een maatstaf om de hoeveelheid zakaat, sadaqa en offer te bepalen. Nisab is de hoeveelheid goederen of geld waarover het geven van zakaat fardh (verplicht) is. De hoeveelheid nisap is volgens de Hadith als volgt bepaald: 80,18 gram goud of hetzelfde bedrag in geld of handelswaar; 40 schapen of geiten, 30 runderen of 5 kamelen. Dat deze goederen in die tijd de meest bekende meetinstrumenten waren om de hoeveelheid van de nisap te bepalen, is duidelijk. De nisap die vastgesteld is door middel van deze goederen, is in de volgende perioden en weinig veranderde sociale en economische omstandigheden, hetzelfde gebleven. In Nederland was de nisap voor 2012 €3350.

Bijvoorbeeld; stel dat iemand 10.000 euro op 1 Januari 2012  verdiend heeft en hij heeft 5.000 euro besteed in het jaar 2012. Dus op 1 januari 2013 had hij 5.000 euro in zijn kas of bankrekening. Omdat 5.000 euro meer dan de nisab (€3350) bedrag is, moet hij dus (1/40 = %2.5) van 5.000 euro (€125) als aalmoes (zakaat) betalen.

Share this