Home | Evolutie

Is de genetische gelijkenis tussen mensen en apen 98 procent? Kan dit als bewijs voor de evolutie theorie worden genomen?


Antwoord: 

De evolutionisten beweren dat er een genetische gelijkenis is van 98 procent tussen de aap en mens en daarmee probeert men vanuit een evolutionistisch perspectief een link te leggen tussen de aap en de mens. Deze bewering bevat geen wetenschappelijk steunpunt. Jaren geleden werd de bewering omtrent de 98 procent gelijkenis tussen de genen van mensen en apen verzonnen door evolutionisten en sindsdien wordt die constant als een slogan gebruikt. De 30 tot 40 gelijkenissen van amonizuursequenties binnen de basis eiwitten van een chimpansee worden aangevoerd als bewijs voor deze gelijkenis.

De mens bevat ongeveer 100 000 eiwitten. Dat 40 hiervan op die van apen lijken, wil uiteraard niet zeggen dat er een gelijkenis is van 98 procent. Een dergelijke bewering dient eerder als propaganda dan als een wetenschappelijke ontdekking. Afgezien daarvan vallen zelfs die 40 DNA gelijkenissen van de eiwitten te bediscussiëren.

Al zou er een gelijkenis zijn van 98 procent, dan nog zou er geen link met evolutie kunnen worden gelegd, aangezien organismen zeer afzonderlijke genetische codes bevatten.

De essentiële eiwitten zijn cruciale moleculen voor het voortleven bij alle organismen. Hierdoor zijn er vele gelijkenissen te zien in de structuren van levenden, want elk organisme ontstaat uit dezelfde moleculen. Vanuit dit perspectief is de gelijkenis van de essentiële genen in de structuur vrij normaal. De gelijkenis in de essentie van de structuur is geen bewijs voor de evolutie, maar eerder een bewijs dat schepselen eenzelfde Schepper delen Die alles geschapen heeft volgens eenzelfde plan.

Aldus is er een gelijkenis van 75 procent tussen het DNA van mensen en rondwormen (nematode). 1 Dit wil niet zeggen dat er een gelijkenis is van 75 procent tussen mensen en wormen. Dit verschil toont juist aan dat er een compleet verschil te zien is in de eigenschappen van twee soorten wanneer er slechts een verschil is van één procent in de genen van hun structuur. Een kwestie waar rekening mee gehouden moet worden is dat een gen in het lichaam van een organisme invloed heeft op meer dan één activiteit, ofwel een activiteit wordt door meer dan één gen gecontroleerd.2

Apen zijn niet de enige organismen die op mensen lijken. In vergelijking met andere organismen lijken apen qua anotomische bouw, paarden qua intelligentie, papagaaien qua spraak, bijen qua kunst, mieren qua gemeenschappelijk leven en pinguïns qua barmhartigheid jegens hun jongen, meer op mensen dan alle andere organismen. Daarnaast is niet slechts de anotomische bouw of een aantal andere eigenschappen hetgeen dat de mens scheidt van alle andere organismen. Het kunnen redeneren, denken, oordelen, verbeelden, herinneren, liefhebben, communiceren, geloven, spijt hebben en het bezitten van een geweten en verstand zijn de eigenschappen en bezittingen van de mens welke hem het meest onderscheiden.

Waardering

Wat degene die de gelijkenis op punt van chromosomen tussen de aap en mens benadrukt de creationisten wil onderwijzen is een raadsel. Zelfs als men aanneemt wat er beweerd wordt, namelijk dat een aantal chromosomen gelijkenissen bevatten, wat wordt er dan aangetoond?

-    Dat schepselen toevallig zijn ontstaan?
-    Dat alle schepselen uit  grote keten toevallig vanuit elkaar zijn ontstaan?
-    Dat de ongeplande komst van alle schepselen een fraai resultaat is van een grote warboel?

De creationisten beweren het volgende:

-    De schepping bestaat en is kunstvol.
-    Deze is niet ontstaat uit toeval maar met planning en programmering.
-    Dit ontstaan bevat niet één maar vele redenen en wijsheden.
-    De existentie van een Almachtige Schepper Die, met het gemak van het scheppen van 1 atoom, het hele universum heeft geschapen, hoort aanvaard te worden. Een dergelijke Schepper creëert schepselen naar Zijn wens. Als Hij wenst en Zijn wijsheid het vergt, dan schept Hij een hond uit een paard of een paard uit een hond.

Creationisten vragen het volgende aan naturalisten en evolutionisten:

“Jullie beweren dat alle organismen uiteindelijk uit  een enkele cel zijn ontstaan. Echter hebben jullie geen bewijs dat jullie bewering ondersteunt. Afgezien daarvan, ontstaat tegenwoordig niet elke soort, of zelfs elk individu slechts uit één cel?”
Een aantal gelijkenissen naar voren halen om te generaliseren dat miljoenen organismen door toevalligheden vanuit elkaar zijn ontstaan, is alles behalve wetenschappelijk. Er valt echter weinig te zeggen wanneer er ideologisch gekeken wordt en er Goddelijke attributen aan de natuur worden toegekend om een Schepper te loochenen.

De heilige geleerde Said Nursî heeft ook de kwestie van de naturalisten met één zin opgelost:

“De natuur is een wet, geen macht.”

Ofwel, de natuur bestaat slechts uit wetten. Net zoals verkeerswetten zijn samengesteld en in werking zijn gezet door een bewuste persoon, zijn ook de natuurwetten samengesteld en in werking gezet door een Alwetende Entiteit.

 


[1] Karen Hopkin, "The Greatest Apes", New Scientist, 15 Mei 1999, Blz. 27.

[2] Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis, Burnett Books Ltd, Londen, 1985, blz.145.

Share this

Reacties

Masallah..wat een mooie

Masallah..wat een mooie antwoorden..Barekallah