Home | Mohammed

In de overleveringen wordt er het volgende gezegd: “Ik ben het smeekgebed van mijn vader Ibrahim". Wat moeten we hier uit verstaan?


Antwoord: 

De Kaba was het eerste gebedshuis op aarde, gebouwd door Adem. In de periode van Ibrahim waren er vele jaren verstreken sinds haar bouw, waardoor er weinig van overgebleven was. De Schepper beval Ibrahim dat heilige gebedshuis te herbouwen, waar hij vervolgens gezamenlijk met Ismail onmiddellijk aan begon.

Toen zij het gebedshuis hadden herbouwd, richtten vader en zoon hun handpalmen naar de hemelen en smeekten:

“O Heer! Zend vanuit ons Islamitisch nageslacht een profeet, opdat hij Uw verzen aan hen (de mensheid) voorleest, het Boek en Uw wetten onderwijst en hen reinigt van zonden.”1

Dit smeekgebed zou later de reden worden waarom de meest nobele boodschapper van ALLAH het volgende zei:

“Ik ben het smeekgebed van mijn vader Ibrahim.”2
[1] Baqarah 129

[2] Ibni Hişâm, Sîre: 1/175; Taberî, Tarih: 2/128

Share this