Home | Overige

De Profeet (vzmh) heeft in een hadith gezegd dat er 73 verschillende groepen zullen ontstaan uit Zijn Oemmah en dat er enkel één de hemel zal binnentreden. Kunnen we zeggen dat Hanafi, Hambali, Safi en Malaki ook onder deze groepen vallen en ....?


Antwoord: 

De Profeet (vzmh) heeft in een hadith gezegd dat er 73 verschillende groepen zullen ontstaan uit Zijn Oemmah en dat er enkel één de hemel zal binnentreden. Kunnen we zeggen dat Hanafi, Hambali, Safi en Malaki ook onder deze groepen vallen en er misschien maar één van hen de hemel zal binnentreden?

Het volgende is overgeleverd: “De Joden zijn in 71 groepen en de Christenen in 72 groepen gescheiden. Mijn Oemmah zal scheiden in 73 groepen. Buiten de ene groep, zullen ze allemaal in het vuur zijn. De bevrijdde groep is zij die het pad van Mij en Mijn metgezellen volgt.”1

In een andere eerbare Hadith (overlevering), heeft onze Profeet (vzmh) het volgende gezegd: “Mijn Oemmah zal scheiden in 73 groepen. Binnen deze groepen zal één groep de bewoner van de hemel worden.”

Toen onze Profeet (vzmh) deze Hadith overleverde, vroegen Zijn metgezellen: “Ow Rasoeloellah, welke groep zal de bevrijdde groep zijn?”

Hij (vzmh) beantwoordde het als volgt: “Zie die niet afwijken van mijn Soennah, zullen de bevrijdden zijn! Dus zij die zich binden aan ‘ehl-i soennah wa’l djemaat’ (mensen van de soennah en gemeenschap).

Al concluderend: Moslims die verbonden blijven aan de Soennah van onze Profeet (vzmh), zoals beschreven in de boeken, zullen de bevrijdde mensen zijn. Zolang zij maar niet van de Soennah afwijken, de Soennah als de enige standaard zien, en de uitvoering ervan niet verwaarlozen.

Dus omdat alle vier de leerscholen zich, ook in hun daden, houden aan de Soennah, behoren zij allen tot de bevrijdde mensen.


[1] Tirmizi, İman,18; İbnu Mace, Fiten, 17; Ebu Davud, Sünne, 1

Share this