Home | Calamiteiten

Hoe behoren we rampen en calamiteiten te beoordelen?


Antwoord: 

“Voorwaar, aanbidding kent twee vormen. De ene vorm is positief, de andere is negatief. De positieve vorm is bekend. Met de negatieve vorm echter vervult het slachtoffer een zuiver dienaarschap doordat hij zich steunend wendt tot zijn Heer, Hem gedenkt en Hem smeekt na zijn onmacht en behoeftigheid te vernemen middels ziektes en calamiteiten. Vertoon kan dit dienaarschap niet binnendringen; het blijft zuiver. Mits hij geduldig blijft, de beloning van zijn calamiteit in gedachte houdt en dank betuigt, zal ieder uur van hem dienen als een dag aanbidding. Zijn vluchtige leven wordt een langdurig leven.”1

Één van de meest volmaakte dienaarschapstaak die Allah’s Rasoel (vzmh) heeft vervuld, is geduld. Hij (vzmh) is Zijn (vzmh) geduldbeproeving middels emigraties, oorlogen en vele rampen en oorlogen op de beste manier doorgekomen.

Gebed is de Miradj (opstijging) van de moslim. Calamiteiten en ziektes zijn andere manieren om spiritueel hoger op te klimmen. Wanneer een moslim gehoor geeft aan ieder bevel van Allah en zich weerhoudt van al Zijn verboden, zal hij spiritueel groeien. Nog een andere manier om spiritueel te groeien, is door geduld te hebben in tijden van calamiteiten en ziektes. De calamiteiten waar hij bloot gesteld aan is, maken de mens duidelijk dat hij een zeer onbekwame dienaar is, en begrijpt hij dat hij geen enkele kracht bezit om van auto-ongelukken tot overstromingen, tot stormen te voorkomen. Ziektes maken deze onbekwaamheden herhaaldelijk duidelijk in de innerlijke wereld van de mens. De mens die zeer goed begrijpt dat hij geen zeggenschap heeft over zowel de externe gebeurtenissen als gebeurtenissen in zijn eigen lichaam, zal bewust zijn dat hij geen Heer is over zijn eigen lichaam en zal zich –nadat hij maatregelen tot genezing heeft genomen- hierdoor richten op zijn Heer en zal van Hem genezing vragen.

De mens die levenslang onder deze verschillende manifestaties voor uiteenlopende beproevingen blootstaat, zullen na dit korte wereldse leven emigreren naar het eeuwige leven. Ze zullen het oorspronkelijke achter de schaduw zien, en zullen ze de gift van het kennen en liefhebben op de beste manier vinden en proeven.


[1] De Flitsen, Bediuzzaman Said Nursi

Share this