Home | Aalmoezen

Kan zakaat en fitre gegeven worden aan liefdadigheidsinstanties?


Antwoord: 

Aan liefdadigheidsinstanties kunnen zakaat en fitra gegeven worden op voorwaarde dat de werkenden in alle opzichten betrouwbaar zijn en dat de ingezamelde zakaat en fitra alleen op een fonds overgemaakt en besteedt kan worden aan de in Soerah Taubah vers 60 omschreven personen en instanties.

Share this