Home | Wetenschap

Kunt u kort informatie geven over de mond en tandgezondheid in de islam?


Antwoord: 

Het belang van mondgezondheid wordt elke dag beter begrepen. Gezonde mond betekent ook gelijk een gezond lichaam. Er moet even veel aandacht besteed worden aan de mondgezondheid, als het lichaam. De Profeet (v.z.m.h.)  heeft als volgt de aandacht getrokken tot het reinigen van de tanden voor het gebed:

"Als ik wist dat het niet moeilijk zou worden, zou ik mijn gemeenschap bevelen om, voor elke gebed, miswak te gebruiken.” 1

"Miswak reinigt de mond, zal Allah tevreden stellen"2

"Levenswijze van de profeten."3

"Djibril heeft zo vaak stilgestaan waardoor ik dacht dat het gebruik van Miswak verplicht zou worden"4. Hadiths van de Profeet(v.z.m.h.) heeft het gebruik van Miswak aangemoedigd. Het doel is het beschermen van de gezondheid en het reinigen van  de  tanden  en mond.

Kronen, bruggen, protheses en vullingen worden voorzien voor de mondgezondheid en zijn de voortvloeiende oplossingen in deze eeuw. Deze behandelingen zijn essentieel voor een therapeutisch doeleinde.


De Profeet (v.z.m.h.) beval behandeld te worden voor ziekten. De Profeet werd ook behandeld met de materialen en medicijnen die ze toen hadden.

Een Hadith die te maken heeft met dit onderwerp:

"O dienaren van Allah! Wordt behandeld, want Allah heeft voor alle ziektes een heling of genezing geschapen. Echter, met één uitzondering, de ouderdom.5

 


[1] Bukhari, Cuma, 8

[2] Bukhari,Savm, 27

[3] Tirmizî, Nikâh, 1

[4] Ahmed, V, 263

[5] Tirmizî, Tıb 2; EbûDâvud, Tıb 1; İbnMâce, Tıb 1; Ahmed bin Hanbel, III/156

Share this