Home | Mohammed

Wat schiep Allah als eerst?


Antwoord: 

De Schepper schiep de vader der mensheid: Adem. Het moment dat Adem zijn hoofd hief en naar het uiterste der schepping keek, zag hij dat er met een schitterend licht: “Ahmed” stond geschreven. Nieuwsgierig vroeg hij:

“O mijn Heer, wat is dat?”

Het antwoord van ALLAH:

“Dat is het licht van een profeet uit jouw nageslacht. Zijn naam is: “Ahmed” in de hemelen en “Mohammed” op aarde. Omwille van hem heb ik jou geschapen!”1

Het licht dat met heel zijn praal de hemelen verlichtte, schitterde vervolgens als eerst op het voorhoofd van Adem.

Toen Adem en Eva als boetedoening naar de aarde werden gezonden en van elkaar werden gescheiden, bad Adem jaren om vergeven herenigd te worden en met zijn vrouw. Geen van zijn smeekbeden werden aanvaard, totdat hij op een dag als volgt smeekte: “O mijn Heer, omwille van Uw liefde voor wiens naam in de hemelen naast de Uwe in licht staat geschreven, vergeef en herenig ons”, waarop ALLAH zijn smeekbede aanvaardde, hen vergaf en herenigde.[1] Kastalanî, Mevahibü'l-Ledünniye: 1/6.

Share this