Home | Mohammed

Wat voor reden en wijsheid schuilt er achter de nederlaag van de moslims tijdens de strijd van Oehoed?


Antwoord: 

Zoals de verzen 152 – 165 van Al’i Imraan ernaar verwijzen, waren de boogschutters die hun plek hadden verlaten, terwijl de profeet hen bevolen had die niet te verlaten, de reden waarom de moslims de strijd van Oehoed verloren hadden. Een enkele ongehoorzaamheid tegenover een bevel van de profeet deed plotseling de hele staat van de oorlog veranderen.

Als we daarbij op punt van wijsheid deze nederlaag analyseren, zien we de volgende verzen verschijnen:

“Mochten jullie letsel hebben opgelogen,dat volk liep een soortgelijke letsel op. Zulke dagen doen wij onder de mensen omwisselen om de gelovigen te onthullen en martelaren uit jullie midden te halen; en ALLAH houdt niet van de onrechtvaardigen.”1

Hier zien we dat ALLAH die nederlaag schonk om de oprechtheid en zuiverheid van de moslims te testen, om metgezellen zoals Hamza, Moesab bin Oemeyr en Abdullah ibni Djahsj naar het niveau van martelaarschap te verheffen en om duizenden meerdere wijsheden welke wij niet kunnen bevatten.

Buitendien streden de moslims tegen vele mensen die zich in de toekomst zouden bekeren tot de Islam en verheven metgezellen zouden worden, zoals Khalid bin Welied. Om hun trots niet volledig te schaden, schonk de Alwijze hen een vervroegde beloning door hen de overwinning te laten behalen omwille van de gezegende taken die zij na acceptatie van de Islam zouden verrichten.2

De leider van Oehoed van de destijdse heidenen: Eboe Soefyan, de grootste reden voor de nederlaag van de moslims in Oehoed: Khalid bin Welied en dergelijke grootheden bekeerden zich pas na de overeenkomst van Hoedeybiye.[1] Al’i Imraan, 140.

[2] Risale-i Nur, de Flitsen.

Share this