Home | Het geloof

Ik ben elhamdulillah gelovig maar ik heb toch iets binnen in me dat soms te zwak is. Ik wil mijn Iman versterken en beter geloven. Ik wil 100 % van binnen als een moslim zijn en in alles helemaal goed geloven. Wat moet ik doen?


Antwoord: 

Zoals het leven op aarde moeilijk is voor te stellen voor een baby die zich in de buik van zijn moeder bevindt, is het leven in het hiernamaals ook moeilijk voor te stellen voor iemand die op aarde leeft. De baby in de buik van zijn moeder heeft namelijk niets anders gezien dan de kleine holte waarin die leeft en heeft nooit het aardoppervlak, de hemel, de zon, de maan, de sterren enzovoorts gezien, evenals de mens op aarde de engelen, de zielen, het paradijs, de hel enzovoorts niet heeft gezien. Echter wil dit niet zeggen dat de aarde of het hiernamaals niet existeren omdat ze niet gezien worden.

Als eerst moet men weten dat een gelovige die gelooft in de zuilen van de Islam duivelse influisteringen kan krijgen. Het is belangrijk om te weten dat deze influisteringen er zijn voor de spirituele groei van de mens. Middels strijd tegen deze influisteringen, wordt het geloof gestabiliseerd. In de Dertiende Flits van de  Risale-i Nur legt de islamgeleerde Said Nursî uit dat een mens, in tegenstelling tot engelen en dieren, geen vast niveau bezit. Door onderwerping aan influisteringen of strijd tegen influisteringen kan een mens zakken tot het aller laagste niveau of reiken tot het aller hoogste niveau. Vanwege deze capaciteit is de mens ook de meest omvattende schepsel van ALLAH geworden.

Na deze voorkennis is dus duidelijk geworden dat een influistering omtrent één van de Islamitische zuilen niet voortkomt uit een zwak geloof. Deze worden ingefluisterd door de duivel en het is aan de mens om er strijd tegen te leveren. Middels kennis opdoen kunnen influisteringen weggewerkt worden. Aldus dienen influisteringen enigszins als motivatie tot het opdoen van kennis. Mochten de middelen om kennis op te doen niet beschikbaar zijn, dan horen de influisteringen genegeerd te worden middels overgave aan ALLAH. Zodoende kan men zelf inschatten hoezeer men zich onderworpen heeft aan ALLAH en Zijn geloof.

De door de islamgeleerde van deze eew geschreven boekenserie de Risale-i Nur is een grote aanrader voor het vinden van antwoorden op dergelijke vragen. Deze boeken zijn origineel in het Turks en Arabisch geschreven. Echter zijn er Engelse vertalingen van een aantal uit die reeks. Ook worden deze boeken vertaald naar het Nederlands. Inshaa’ALLAH gaat de 23’ste Flits aangaande  Gods bestaan en Zijn eenheid – binnen twee tot drie weken gedrukt worden. Ook deze vertaling raden wij aan om twijfels omtrent de existentie van ALLAH weg te werken. Door een mail te zenden naar vragenenislam.com kunt u dat boek aanschaffen.

Wij hopen uw vraag hiermee beantwoord te hebben.

Share this