Home | Het geloof

Ik ben verplicht dwangmatig getrouwd, maar ik hou niet van mijn man. Wat behoor ik te doen?


Antwoord: 

In deze situatie heb je twee opties:

1) scheiden: dit zal zowel jouw als zijn leven in de toekomst negatief beïnvloeden, of

2) proberen naar elkaar toe te groeien en samen meer tijd doorbrengen; dit zal de liefde tussen jullie vergroten.

De man is verantwoordelijk voor zijn vrouw. Hij hoort in geen geval zijn vrouw in een leegte te duwen; zeker niet wanneer ze geen kant op kan. Het leven bestaat niet enkel uit het wereldse leven. Omdat in het hiernamaals uw gezinsleven verder zal gaan, behoort men geduld te hebben voor de moeilijkheden die hij in het gezinsleven tegenkomt en behoren zij samen de eeuwige vrede in het hiernamaals te verdienen.

Trouwen is een belangrijke reden om beide partijen van zondes te weerhouden…

“…Zij zijn een gewaad voor u en gij zijt haar een gewaad.” 1

De man en de vrouw behoren deze ondersteuning bewust te volbrengen. Dit vers is, net zoals op ieder vlak, een belangrijke leidraad:

“…En helpt elkander in deugdzaamheid en vroomheid maar helpt elkander niet in zonde en overtreding. En vreest Allah. Waarlijk, Allah is streng in het straffen.” 2

Zowel de man als de vrouw zijn naar deze wereld gestuurd om, zoals de Koran het duidelijk maakt, te aanbidden; aanbidding is dan hoger in religieuze graad komen, binnen het aangegeven domein je leven leiden en uiteindelijk als iemand die de hemel verdient, de hemel ingaan. Om deze doelen te bereiken, behoren de echtparen elkaar te ondersteunen. Dit, zodat hun saamhorigheid niet met de dood eindigt, maar in het hiernamaals ook verder gaat…

“Hulde aan de echtgenoot die naar zijn echtgenote’s religie kijkt en nadoet; en om zijn eeuwige vriendin niet te verliezen, zich religieus opstelt.

Gelukkig is die vrouw, die naar haar man kijkt en om “laat me mijn eeuwige vriend niet kwijtraken” te kunnen realiseren, zich voor het geloof inzet.” 3

Op dit punt staan we voor één van de grootste wijsheden van het gezinsleven: volgens de overlevering van onze Profeet (v.z.m.h.), omdat deze wereld de akker van het hiernamaals is, is de rust en tevredenheid op deze wereld, enkel een pit… als deze pit voeding krijgt en deze groeit, zal zij een boom van vrede zijn en zal zij haar mooiste resultaat in het hiernamaals tonen. 

Net zoals de hemel vele malen verhevener is dan deze wereld, net zo zal de vrede en tevredenheid die zij in het hiernamaals zullen hebben, zoveel maal verhevener zijn dan zij op deze wereld hebben. 

We zullen Allah’s verkondiging hierover hieronder neerzetten:

“En verkondig aan degenen, die geloven en goede werken doen de blijde tijding, dat er tuinen (het paradijs) voor hen zijn, waardoorheen rivieren vloeien… En zij zullen er reine metgezellen hebben en zij zullen er vertoeven…” 4

“Reine metgezellen” hebben de geleerden voor de mannen uitgelegd als zeer schone vrouwen, en voor vrouwen uitgelegd als zeer schone mannen. Zeer schoon, zij zullen dus geen fysieke viezigheid kennen en ook geestelijk zullen ze geen ongemanierdheden, ongepaste eigenschappen hebben en zullen ze niet lastig in omgang zijn… Dus dé wijsheid van een gezin in dit leven is een verheven en eeuwig resultaat in het hiernamaals…

 

 

Share this