Home | Mensenrechten

Ik heb niet moslims uitgescholden en hun harten gebroken. Heb reeds mijn excuses aangeboden. Is dit voldoende?


Antwoord: 

Het is voldoende als uw excuus is aanvaard. Rechten teruggeven, wat een ander toebehoort, is ook van toepassing als het gaat om een niet moslim. Als u de rechten van een niet moslim heeft geschonden dient u dit weer goed te maken en moet u uw excuses aanbieden.

Rechten van de mens, moslim of niet moslim, omdat het hier om een recht gaat wat een ander toebehoort dient men deze in acht te nemen. Degene die onrecht aandoet, wie het ook is, zal hiervoor op de dag des oordeels terechtgesteld worden.

Volgens imam Azam Abu Hanifah en imam Muhammed is het, voor moslims die in niet moslim landen wonen, net zoals het niet is toegestaan om moslims te bedriegen en hun goederen te stelen of af te persen, zo ook is het niet toegestaan om niet moslims te bedriegen, te bestelen en af te persen. Want omdat de islam een religie is van tolerantie en deugdelijkheid, verbied het overal alle soorten verraad, bedrog, onzedelijkheid en slechte daden.

Tevens als een persoon naar bijvoorbeeld Europa vertrekt, daar iets vind wat een ander toebehoort, dan is hij verplicht om deze aan de rechtmatige eigenaar terug te geven.

Share this