Home | Versluiering

Ik krijg steeds oordelen over vrouwenmishandeling, ook hoor ik van vrouwen dat een hoofddoek onderdrukking is. (vooral christenen en joden zeggen dat) Wat kan ik toch tegen deze mensen zeggen om deze valse vooroordelen tegen te gaan?


Antwoord: 

Het eerste punt, dat relevant is, is dat de Islam ten aanzien van alles en iedereen een genade zijde heeft en dit vanzelfsprekend ook ten aanzien van vrouwen heeft. We hoeven niet ver naar het verleden te gaan. In 1809 werd er in Europa gedebateerd, of de vrouw wel of niet als een mens gekwalificeerd kon worden. De Islam heeft 1500 jaar geleden aan de mensheid het navolgende medegedeeld: ‘‘De hemel ligt aan de voeten van de moeders’’. Zonder de goedkeuring van de moeder kan men heel moeilijk in de hemel belanden. Volgens de Islam heeft de moeder voorts driemaal recht (driemaal voorrang op de vader) terwijl de vader (man) eenmaal recht heeft.

Vrouwenrechten zijn pas in de 19e eeuw in Europa ter sprake gekomen. Het eerste land, dat in Europa vrouwenrechten heeft erkend, was in 1906 Finland. Onze profeet (vzm) heeft echter vele Hadith waarin vrouwenrechten worden erkend en gerespecteerd. De Islam heeft de vrouwenrechten reeds 1500 jaar vóórdat Europa vrouwenrechten heeft erkend, erkend.

Ten aanzien van bedekking het navolgende: de oorzaak van het gebed/gehoorzamen is dat Allah dit zo wil of juist verbiedt. Indien Allah iets wil dan moet dat gebeuren en indien Allah iets verbiedt dan moet dat niet gedaan worden. In beide gevallen wordt aan Allah gehoorzaamheid getoond, indien men zich daaraan houdt. Bedekking van vrouwen is ook een wil van Allah. Indien Allah iets wil, dan zitten daar ongetwijfeld vele voordelen aan. Indien Allah iets heeft verboden, geldt ook dat daar ongetwijfeld vele voordelen aan zitten. De Islam verbiedt bijvoorbeeld het nuttigen van alcohol. Hiermee wordt zowel het maatschappelijk leven als de gezondheid van de indiviu beschermd. Overspel is ook verboden. Daarmee wordt de familie, dat als de belangrijkste bouwsteen van de gemeenschap geldt, beschermd. Ten aanzien van bedekking geldt het navolgende. Zowel het persoonlijke leven van de vrouw als haar familieleven als haar rol in de maatschappij wordt daarmee beschermd. Wij zullen hier kort op één aspect daarvan ingaan. Bedekking betekent niet dat het recht van vrouwen wordt ontnomen. Wellicht wordt met bedekking naar de waarde van de vrouw gewezen, zoals wij hetgeen wij waardevol vinden beschermen en van negatieve externe invloeden afschermen. De Islam heeft de vrouw zoveel waarde gegeven, waardoor de bedekking verplicht is gesteld ter bescherming van slechtaardige mannen. We zien op plekken waar weinig bedekking is enorme afbreuk aan ‘’de hemel op aarde van de vrouw en man: familie’’. Om dit te constateren, hoeft men geen moslim te zijn en is het voldoende als men met gezond verstand daarover denkt.

Een tweede aspect dat relevant is voor de beantwoording van uw vraag, is dat bedekking niet uitsluitend geldt voor moslims maar voor alle Abrahamitische geloven. Ondanks de afbreuk aan het christendom zien wij zelfs in hedendaagse afbeeldingen in kerken van de onze ‘moeder’ Maria met bedekking (hoofddoek). Nonnen zijn ook – nog steeds – bedekt. 

Kortom, door bedekt te zijn worden vrouwen niet onderdrukt, maar wordt de vrouw op gepaste manier bedekt volgens de geboden van Allah. Zie voor gedetailleerde informatie het boek van  Bediuzzamanin Said Nursinin “De Versluiering”.

Share this