Home | Boeken

Kunnen jullie mij a.u.b. helpen? Is er een soerah dat over de Koran zegt dat de Koran onveranderd is sinds de openbaring en welk vers is het?


Antwoord: 

De desbetreffende vers is in surah Al-Hidjr te vinden en is als volgt:

Voorwaar, Wij hebben deze vermaning (de Koran) nedergezonden en voorzeker Wij zullen er de Waker over zijn. (Soerah Al-Hidjr, 9)

Share this