Home | Gevoelens

Kunnen we over ons zelf zeggen dat we rein zijn?


Antwoord: 

Mensen die over zichzelf “laat het gebed even rusten, mijn hart is rein”, ”als het innerlijk maar schoon is”, “mijn hart is goed” zeggen en hierin vertrouwen, verlaten de smeekbede, het gebed en de recitaties; zij benaderen dingen vaak met “ook zonder kan ik verder”. Echter, Allah is de eigenaar van het hart. Hij die het hart heeft geschapen, is ook de enige die het kan reinigen. Om het hart te kunnen reinigen, is dus zichzelf rein doen overkomen niet genoeg. Door te zeggen dat hijzelf rein is, maakt hem nog niet rein; hij hoort daadwerkelijk rein te zijn. De Koran zegt over hen die dit zeggen het volgende: “Hebt gij over hen niet vernomen die zichzelf rein achten? Neen, Allah is het, Die reinigt, wie Hij wil. Hen zal niet het minste onrecht worden aangedaan.” (1)

Hij die bescheiden is, kan niet zeggen dat hij bescheiden is; net zo kan iemand met ihlas (nadering tot Allah) niet zeggen dat hij ihlas heeft. Men kan dus ook niet over zichzelf het volgende zeggen “ik ben een goed persoon” en zichzelf zo goed laten zien. (2) Want hij die zichzelf op deze manier profileert, toont aan dat hij gebrek in deze eigenschappen heeft. De Koran zegt het volgende hierover: “Zij, die behalve kleine feilen, de ergste zonden en slechtheden vermijden - voorwaar, uw Heer is de Heer der Alomvattende Vergiffenis. Hij kende u toen Hij u uit aarde deed ontstaan en toen gij een embryo waart in de baarmoeder uwer moeder. Prijst daarom uzelf niet om reinheid. Hij kent de godvruchtigen het beste.” (3)

Share this