Home | Privé onderwerpen

Kunt u bewijzen dat de Islam geen religie van terreur is? Kunt u hierentegen juist aan de hand van de Koran bewijzen dat de Islam terreur verbiedt?


Antwoord: 

De Koran heeft terreur vervloekt en heeft anarchie en opruiing als de meest vreselijke gebeurtenis bestempeld. Islam verbiedt elke vorm van terreur, onderdrukking en verraad, en verzet zich sterk tegen elke vorm van anarchie en berusting. De Islam bestrijdt het kwade niet met het kwade. Islam is door Allah verzonden om rechtvaardigheid te handhaven, het losgeslagen ego onder controle te houden en het menselijke geweten gematigd te houden. Om deze reden is de Islam zeer gevoelig voor dit soort onderwerpen. Dit is dusdanig gevoelig dat de Koran het ontnemen van een onschuldig leven of bloed vergieten van een onschuldige, gelijk stelt aan het moorden van de gehele mensheid op een uiterst afschuwelijke wijze.

Allah de Almachtige kondigt aan dat “…wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood, en voor hem, die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken.”1. De Koran vervloek naast terreur ook elke vorm van opruiing en wanorde.

De Koran schenkt aandacht aan hen die (in de samenleving) -ook wanneer zij leiders worden- voor opruiing zorgen; hiermee zaaien zij onheil en haat. De Koran meldt hierover: “Wanneer hij gezag heeft, gaat hij in het land rond, om er wanorde te stichten en de oogst en het nageslacht (van de mens) te vernietigen, maar God houdt niet van wanorde”.2

De Koran heeft opruiing verboden. Allah kondigt in een vers het volgende aan: "Het vechten hierin is een grote overtreding, maar de mensen van de weg van God af te houden en Hem ondankbaar te zijn en (de toegang tot) de Heilige Moskee (te verhinderen) en haar mensen er van te verdrijven, is bij God een grotere zonde; en vervolging is erger dan doden”. 3

Een moslim die perfect gebruik maakt van dit soort verzen, kent in zijn ziel geen vijandschap, haat en wreedheid. Zelfs met zijn grootste vijand heeft hij bepaalde broederschap. Een gelovige accepteert de volgende waarheid: “Wij hebben het geschapene als mooi geaccepteerd, enkel omwille van de Schepper“. Een gelovige offert zich op voor liefde. Er is geen tijd voor vijandschap.

Allah vermeldt in de Heilige Koran dat de gebedsruimtes behoedt worden van vernieling, doordat de vernielingen van een bepaalde groep mensen worden tegengehouden door een andere groep mensen; hiermee richt hij de aandacht van de mensen op het voorkomen van vernielingen. Het vers is als volgt: "Onze Heer is God." - En indien God sommige mensen niet met behulp van anderen tegenhield, zouden ongetwijfeld kloosters, kerken, synagogen en moskeeën, waarin dikwijls de naam van God wordt herdacht, afgebroken zijn”.4

De profeet Mohammed (vzmh) is een Profeet van barmhartigheid en mededogen. In de Heilige Koran zegt Allah de Ware: “En Wij hebben u (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gezonden"5. De Profeet (vzmh) heeft alle goede daden op de mooiste manier tot uiting gebracht en heeft Zijn navolgingen afgehouden van opruiing. In alle ernst en uitermate gevoeligheid heeft Hij (vzmh) bevolen van opruiing weg te blijven: “Weerhoud je van opruiing! Want op dat moment is de kracht van de tong net zo krachtig als het zwaard.”6 “Dit is voorzeker, er zal een opruiing, een apartheid en een onenigheid zijn. Wanneer dit moment toeslaat, ga met je zwaard naar Oehoed! Sla het tegen een steen aan tot het breekt. Zit vervolgens thuis. Verlaat jouw huis niet, tot een zondige hand of de dood komt.”7 “Net voor de Dag des Oordeels, zijn er opruiingen als delen van de donkere nachten. Een persoon reikt door die opruiingen als een gelovige de ochtend en als een ongelovige de avond; reikt als een gelovige de avond, als een ongelovige de ochtend. Diegene die tijdens die opruiing zit, is beter dan hij die staat. Hij die loopt is beter dan hij die rent. Dus breek jullie bogen, verpulver jullie snaren en sla jullie zwaarden tegen de stenen. Wanneer zij één van jullie huizen binnenkomen, laat hem dan de betere van de twee zonen van Profeet Adam zijn (laat hem de dode zijn, niet de doder)."8[1] Al-Maidah, 5:32

[2] Al-Baqarah, 2:205

[3] Al-Baqarah, 2:217

[4] Al-Hajj, 22:40

[5] Al-Anbiya, 21:107

[6] Ibn-i Mace, Fiten,24

[7] Ibn-i Mace, Fiten, 24

[8] Ebu Davut, Fiten 2, Tirmizi, Fiten 33

Share this