Home | De religie

Kunt u een kort beschrijving geven van Laylatul Bara’ah?


Antwoord: 

Berat
De 14e nacht van de islamitische maand Sja'baan wordt Lailat-ul-Baraat genoemd.

Deze nacht wordt ook onder andere namen aangeduid.

- Omdat deze nacht vruchtbaar en welvarend is, is het “Moebarek”;
- Dat de zondes van de dienaren worden vergeven en dat ze worden gereinigd “Baraat”;
- Dat zijn dienaren weldadigheid bereiken “Rahmet(barmhartigheid)”,
- Omdat de dienaren die deze nacht nuttig doorbrengen worden opgenomen tussen de rechtschapen dienaren, wordt deze nacht ook wel ‘Barae of Sakk’ genoemd.Deze nacht heeft vijf belangrijke onderdelen:

1) In deze nacht worden belangrijke dingen geselecteerd en gesepareerd.

2) Voor diegene die deze nacht met aanbidding doorbrengen zal door Allah engelen worden gestuurd die de dienaar zullen helpen.

3) Deze nacht is voor vergiffenis en gratie.

4) De vruchten voor de gebeden die deze nacht worden verricht zijn heel groot.

5) Tijdens deze nacht is aan onze Profeet (v.z.m.h.) het gehele “Shafa'a” bevoegdheid gegeven. Een derde deel van deze bevoegdheid is op de 13e dag van Sja’baan, een derde deel de 14e dag van Sja’baan en de rest is op de 15e dag van Sja’baan gegeven.

In deze nacht zal Allah aan zijn engelen vermelden wie dit jaar hoeveel ‘Rizik’(onderhoud) zal ontvangen, wie rijk en wie er arm zal worden en wie er zal overlijden. Deze nacht doorbrengen met aanbidding en het verrichten van nafila gebeden is Hasanaat.

Onze Profeet (v.z.m.h.) heeft het volgende gezegd:

“Als jullie de helft van de maand Sja’baan (Lailat-ul-Baraat) bereiken: breng dan de nachten met gebeden en de middagen met het vasten door. Djenâbi-Allah zal die dag met de ondergang van de zon naar de aarde dalen en zal het volgende zeggen: Is er niemand die om vergiffenis vraagt; zodat ik hem kan vergeven. Is er niemand die om Rızık vraagt; zodat ik hem Rızık kan geven. Is er niemand die om Shifa'a (genezing) vraagt; zodat ik hem kan genezen.”

“Allah zal in de 15e nacht van Sja’baan zich manifesteren en zal al zijn dienaren vergeven behalve diegene die opstandig tegenover zijn moeder en vader zijn en diegene die partners toekennen aan Allah.” (1)

Share this