Home | Heiligen

Kunt u informatie geven over Sekine doea?


Antwoord: 

De Sekine doea komt in zijn geheel in de Koran voor. Deze bestaat uit de Schone namen van Allah en Zijn verzen.

Sekine betekend; Vreugde in je hart, Veiligheidsgevoel, Veilig, Rustgevend, Geruststellend, Waardigheid, Nuchterheid enzovoort. (1)

In onze boeken wordt aangehaald dat voor Hz. Ali (ra) een doea genaamd Sekine is neergedaald.

Dit is een doea met de meest verheven Schone Namen van Allah, de Enige (Ferd), de Levende (al-Hayy), de Zelfbestaande (al-Qayyum), de Rechter (al-Hakam), de Rechtvaardige (al-‘Adl) en de Heilge (al-Quddus) wordt gelezen.

De Sekine doea wordt als volgt gelezen:

- De Sekine wordt tezamen met het basmala (2) negentien keer gelezen. Het is nuttig om erover na te denken aangaande het getal negentien wat het aantal is van het te lezen Sekine doea. Bijvoorbeeld: 19x19=361. Deze 361 is het aantal graden van een cirkel. Echter de mathematici hebben voor 360 gekozen om het rekenen eenvoudig te houden.

Ieder vers in de doea Sekine heeft negentien letters en wordt negentien keer gelezen. Naar onze mening ontstaat met lezen van negentien keer negentien de Sekine doea een schild van licht rondom de lezer

Share this