Home | Gevoelens

Mag een Moslim geld doneren aan christelijke arme mensen? Bijvoorbeeld arme kindjes in Afrika?


Antwoord: 

Beste broeder/zuster,

Zoals algemeen bekend is, is het zo dat de zakaat gegeven kan worden aan degenen waarvan de harten verwarmd kunnen worden voor de islam.

Hierdoor geldt dus natuurlijk dat sadaqa gegeven kan worden aan wie ook zakaat gegeven wordt. Door dit te doen kan bereikt worden dat zij de islam omarmen of ten minste geen schade toebrengen aan het geloof. Let er wel op dat degenen aan wie de sadaqa of zakaat wordt gegeven de islam niet zullen beschadigen met uw hulp.

Share this