Home | Gevoelens

Mag je jezelf de dood toewensen?


Antwoord: 

Hierover zijn de uitdrukkingen van de Profeet (v.z.m.h.) als volgt:

“Laat niemand van jullie door het leed dat hem/haar is overkomen, de dood wensen. Als degene dan toch zich genoodzaakt voelt om zich op die manier uit te drukken, laat diegene dan het volgende zeggen:
Ya Rabbi, als het voor mij gunstig is om te leven, laat mij leven. Als het voor mij gunstig is om te sterven, laat mij sterven.(1)


De islamgeleerden die dit onderwerp hebben behandeld, verwijzen vaak naar de volgende twee verzen uit de Koran:

 1) De smeekbede van Profeet Yusuf “Doe mij sterven als Moslim en verenig mij met de rechtvaardigen." (2) Profeet Yusuf heeft deze Smeekbede verricht toen hij op de top van zijn financiële welgesteldheid was.

 2) De smeekbede van Profeet Suleyman "Mijn Heer, doe mij dankbaar zijn voor Uw gunst, die Gij mij en mijn ouders hebt bewezen en laat mij het goede doen dat U behaagt en laat mij door Uw barmhartigheid tot Uw rechtvaardige dienaren behoren. (3)

Waarom is het verboden om de dood te wensen?

Volgens de Islam is de dood verbonden aan het lot en niet aan persoonlijke wensen of smeekbeden. Als iemands tijd is gekomen om te sterven,  zal dit geen enkel moment eerder of later zijn. (4)

Als we dit voor ogen houden, zien we dat het willen of niet willen van de dood een ethisch aspect heeft. Hierdoor zijn er voor het wensen van de dood twee belangrijke bezwaren:

 1) Er kan sprake zijn van bezwaar tegen jouw lot;

 2) Het wordt gezien als het vluchten van je beproeving op deze wereld en het is een vorm van laksheid en luiheid. De Heilige Koran vermeldt ons dat wij deze beproevingen moeten zullen doorstaan in dit leven en dat wij geduld moeten tonen om deze beproeving te doorstaan. (5) RasoelAllah zegt dat wij de zaad in onze hand zouden moeten planten, al zouden we weten dat morgen de Dag Des Oordeels aanbreekt. 

De dood is pijnlijk, echter geeft dit leven ons de kans om ons te kunnen voorbereiden op het hiernamaals. Daarom is de dood niet iets wat we horen te wensen; ook om onder andere deze reden heeft onze Profeet (v.z.m.h.) ons verteld dat we de dood niet moeten wensen.

Iemand die in zeer ernstige, bijna ondraagbare pijn verkeert of iemand die grotendeels behoeftig is in zijn levensonderhoud en niemand om zich heeft die hem/haar kan verzorgen, behoort de volgende smeekbede te verrichten: “Allah, als het voor mij gunstig is om te leven, geef mij dan leven. Als het voor mij gunstig is om dood te gaan, geef mij dan de dood.” (6)

Share this