Home | Het leven

Mag men de boekhouding in haram zaken doen?


Antwoord: 

Het is niet toegestaan iemand in haram zaken te helpen. Immers, iemand steunen in haram zaken is ook haram. In het volgende vers staat het volgende gemeld:

"En helpt elkander in deugdzaamheid en vroomheid maar helpt elkander niet in zonde en overtreding. En vreest Allah. Waarlijk, Allah is streng in het straffen." (1)

Share this