Home | Geloof in Allah

Mijn zoon stelt een vraag: Allah heeft alles geschapen, maar wie heeft Hem geschapen?


Antwoord: 

Dit is een van de meest gestelde vragen. Raak niet in paniek wanneer uw kind deze vraag stelt en probeer hem niet het zwijgen op te leggen. We dienen rekening te houden met zijn leeftijd en begripsvermogen en duidelijkheid te verschaffen aan de hand van voorbeelden. Wanneer men het kind op de juiste wijze heeft onderwezen over Allah, zal hij soortgelijke vragen niet stellen.

In de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat deze vraag overbodig is. Allah heeft namelijk alles en iedereen geschapen. Als uw kind deze vraag stelt, betekent het dat hij in de war is omtrent de begrippen 'Schepper' en 'schepsels'.
Schepsels hebben een Schepper, maar een Schepper kan geen schepper hebben. Als de Schepper een schepper zou hebben, zou dit betekenen dat hij geen schepper meer is maar een schepsel.

Degene die deze vraag stelt vergelijkt Allah met Zijn schepsels. Hij denkt dat Hij net als de schepsels een schepper heeft. Is het mogelijk dat een Schepper geschapen kan zijn? Of is het mogelijk dat de Schepper tegelijkertijd een schepsel is?

Natuurlijk is het onmogelijk dat iets tegelijkertijd twee dingen kan zijn. De conclusie luidt dus dat Allah niet door iets anders is geschapen, want Hij is geen schepsel maar een Schepper.
Een ander punt waarom deze vraag onlogisch is, is het feit dat Allah de EENHEID is. Als Allah een schep­per zou hebben, zou Allah niet meer Eén zijn.
Als we zouden zeggen dat Allah een schepper heeft, zou dit betekenen dat de schepper van Allah ook een schepper zou hebben en zijn schepper ook een schepper zou hebben. We zouden op deze wijze een oneindig aantal scheppers `laten onstaan en dit is natuurlijk alles behalve logisch. Er zou geen eind komen aan het aantal scheppers.

Om dit beter te begrijpen kunnen we een trein als voor­beeld nemen. De laatste wagon van de trein wordt door de wagon voor hem getrokken. Deze wagon wordt ook door de wagon voor hem getrokken. Alle wagons worden uiteindelijk door de locomotief getrokken.

Kunt u nu de vraag stellen: "Door wie wordt de loco­motief getrokken?"

De locomotief is verschillend van de wagons. De loco­motief trekt namelijk de wagons en niet andersom.
Allah heeft de wet opgesteld dat alles en iedereen een schepper heeft. Alles gebeurt met een reden en Allah voert deze uit zonder enige uitzondering. Denkt u dat Allah . verplicht is om zich aan Zijn eigen wet toe te geven?

Alleen onwetende mensen zullen de vergissing kunnen maken om deze gedachte te hebben.

Het lijkt op dit voorbeeld:
"Een pop die op batterijen werkt zegt: `Ik zie dat alles in mijn wereld met een batterij werkt. Dit betekent dat degene die mij gemaakt heeft ook met batterijen werkt...'

Vindt u dit ook niet onlogisch klinken?

Het is duizend malen onlogischer om te beweren dat Degene Die ons heeft, geschapen ook een schepper moet hebben. Dit druist tegen het verstand, logica en weten­schap in. De Almachtige is EEN en UNIEK.1

 

 

 


[1] V. Vakkasoglu, Vertel mij over Allah, (Hoe kunnen we leren kennen en aan onze kinderen uitleggen?)

Share this