Home

Moedig


Moed en heldhaftigheid

Moed wordt gedefinieerd als “durven zijn leven op te offeren om zodoende zijn religieuze en wereldlijke rechten te beschermen.”

Heldendom wordt omschreven als “rustig handelen en je kalm houden door het tonen van geduld en vasthoudendheid wanneer men geconfronteerd wordt met een verschrikkelijke gebeurtenis en buitengewone situatie.”

Onze Profeet (vzmh) had deze twee kenmerken op de beste manier.

Hij was de dapperste, de moedigste en de heldhaftigste persoon. Heldendom in de zin van moed was duidelijk in de Profeet (vzmh) in alle periodes van zijn leven.

De Profeet toonde zoveel standvastigheid, doorzettingsvermogen en moed in het overbrengen van de boodschap van de Islam en het roepen van de mensen tot de ware religie dat hij nooit enige aarzeling, paniek of lafheid liet blijken terwijl alle grootheden van de grote staten, religies, zijn volk en stam en zelfs zijn eigen oom hem als een vijand behandelden; hij daagde de wereld in zijn eentje uit en bleef de mensen vertellen over de Islam. Als gevolg van Zijn doorzettingsvermogen en vastberadenheid, slaagde hij erin de Islam dominant te maken over de hele wereld.

Hij had altijd een standvastige wil. Het was onmogelijk om deze wil te keren, omdat Allah de Almachtige deze wil had gescherpt.

Die twee personen

Het was tijdens de migratie, welke het begin is van de Islamitische kalender. Profeet Mohammed (vzmh) en Aboe Bakr (moge Allah tevreden met hem zijn) verschuilden zich in een kleine grot op de helling van een berg in de buurt van Mekka. Ongeveer tweehonderd bewapende vijanden waren op zoek naar hen op de helling van de berg; de vijanden stonden anderhalf meter van hen vandaan. Wat er voor zorgde dat de profeet Mohammed (vzmh) en Zijn vriend niet gezien werden, was een spinnenweb en een duivennest aan de ingang van de grot. Op deze gevaarlijke momenten, waarin hun leven op het spel stond, kalmeerde de Profeet (vzmh) Zijn vriend door te zeggen:

"Mijn broer! Wat vind je van die twee mensen, die worden begeleid door Allah?

Nachtaanval in Medina

Op een avond hoorde men een enorm lawaai in Medina. Mensen gingen bezorgd de straat op en dachten dat ze werden aangevallen door de vijand. Ze probeerden voorzorgsmaatregelen te nemen om hun stad te verdedigen. Ondertussen werd profeet Mohammed (vzmh) gezien op een paard zonder zadel met Zijn zwaard. Hij kwam buiten de stad vandaan. Hij zei: "Maak je geen zorgen; er is geen gevaar.” Mensen voelden zich opgelucht. Later werd duidelijk dat de Profeet (vzmh) zijn zwaard meenam en het dichtstbijzijnde paard bereed zonder zadel en tuig, en alle plekken rondom de stad had gecontroleerd die gevaarlijk zouden kunnen zijn. Hij deed dit in zijn eentje, zonder daarbij te wachten op iemand die met Hem mee zou gaan!

Er is geen leugen in deze

Na de verovering van Mekka trok het leger van de Islam naar Hoenayn om de opstandige Hawazin te doen onderwerpen. Met de toevoeging van tweeduizend soldaten van de veroverde stad Mekka, die vers bekeerd waren tot de islam, bereikte het leger het aantal van twaalfduizend, welk een buitengewoon omvang had in omstandigheden van het Arabische schiereiland in die tijd.

Een aantal nieuwe moslims begon te praten over de onmogelijkheid van het kunnen verslaan van een dergelijk leger vertrouwend op zijn meerderheid. Echter, in de Hoenayn vallei, waar ze net aangekomen waren, ontstond een paniek in het leger als gevolg van een plotselinge aanval van de vijand, die vele malen zwakker was dan zijzelf. Iedereen was aan het terugtrekken vanwege de massapsychologie en het leger stond op het punt een nederlaag te lijden.

Op die momenten van spanning, in tegenstelling tot de rest van het leger, was er maar één persoon die een golf van vijanden probeerde aan te vallen, deze persoon was de profeet Mohammed (vzmh).

Hoewel profeet Mohammed (vzmh) de waarheid op aarde vertegenwoordigde, begon Zijn leger uiteen te vallen. Op dit moment had Hij één van de meest woedende momenten in zijn leven. Hij stond op zijn paard en schreeuwde:

"Ik ben de Boodschapper van Allah, er is geen leugen in deze. Ik ben de zoon van Abdoelmoettalib (die nooit vluchtte van zijn vijand), er is geen leugen in deze ".

Hij probeerde de stammen van Hawazin aan te vallen, die voortdurend pijlen vuurden richting de moslims. Ondertussen hielden twee van Zijn familieleden met grote moeite Zijn paard.

Het islamitische leger won de strijd.

Wie zal je redden van mij?

Dit is een alom bekende gebeurtenis die aan ons is overgeleverd middels vele authentieke hadith. De profeet Mohammed (vzmh) nam rust buiten de buurt van zijn stam tijdens een expeditie. Een dappere stamhoofd die Ghawrath genoemd werd, slaagde erin om de profeet Mohammed (vzmh) te benaderen zonder gezien te worden. Hij zwaaide met zijn zwaard richting de Profeet (vzmh) en riep:

"Wie zal jou van mij redden?" De profeet Mohammed (vzmh), Die wakker werd uit zijn slaap, antwoordde hem zonder enig gevoel van aarzeling, zorgen en angst, "Allah". Vervolgens bad hij als volgt:

"O mijn Allah! Red mij van hem zoals U wilt". Op dat moment tuimelde Ghawrath naar beneden op de grond met een aanval op zijn rug die uit het niets kwam. Deze keer kreeg de profeet Mohammed (vzmh) het zwaard van Ghawrath, die hij te veel vertrouwde. Nu was het de Profeet’s (vzmh) beurt en Hij vroeg:

"Wie zal jou nu redden van mij?" Ghawrath had spijt.

Hij antwoordde: "Er is niemand om mij te redden!” Hij vroeg om vergiffenis. De profeet Mohammed (vzmh) vergaf de man die hem een paar minuten geleden probeerde te doden en liet hem gaan.

We verschuilden achter Hem (vzmh)

Hz. Ali, die bekend stond om zijn moed, vertelt:

“Wanneer een oorlog steeds heftiger werd, en de ogen rood waren van woede, schuilden wij ons achter Hem (vzmh).”